El Departament d'Ensenyament ha obert el termini per a participar en la convocatòria dels Premis Extraordinaris de Batxillerat del curs 2014-2015. Els Premis són un reconeixement oficial a l’excel·lència en els estudis de batxillerat. Els alumnes que s’hi presenten han d’haver cursat i superat els dos cursos de batxillerat, haver finalitzat aquest estudis a Catalunya el curs actual i tenir una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.
 
Els participants poden presentar les seves sol·licituds entre avui, 27 de maig, i el 5 de juny de 2015. En la passada edició dels Premis Extraordinaris hi va haver un total de 989 inscrits per a les dues modalitats a concurs, la modalitat d’humanitats i la de ciències. En els darrers quatre anys la xifra d’inscrits s’ha triplicat.
 
Les proves tindran lloc el proper 30 de juny simultàniament a 8 centres educatius d’arreu del país, a partir de les 8:30h del matí. Les proves consten de dos exercicis. En el primer hi ha dues parts, a realitzar en dues hores i mitja, una és la redacció del comentari de text literari i l’altra la redacció del comentari d’un text històric. El segon exercici també té de dues parts, una en què s’ha de respondre de forma escrita a qüestions relacionades amb la primera llengua estrangera que cursa l’alumne i l’altra en què respon preguntes sobre una de les matèries de modalitat. Les proves puntuen sobre 40 i el mínim requerit per obtenir un Premi Extraordinari de Batxillerat és de 34 punts.
 
Els premis són un estímul per als alumnes i una mostra de la constància i compromís pel treball compartit entre alumnat, professorat i família. Els guanyadors obtindran una plaça gratuïta durant el curs que ve a l’Escola Oficial d’Idiomes i una estada en un centre de recerca de referència. A més, poden optar al Premi Nacional de Batxillerat que atorga el Ministeri d’Educació entre els guanyadors de la resta de l’estat
 
27 de maig de 2015