El Departament de Justícia ha destinat 1.582.370 euros per subvencionar els municipis de Catalunya amb jutjat de pau, amb l’objectiu de contribuir a les despeses de personal i mitjans necessaris per a l’exercici de les seves funcions al llarg d’aquest any. A Catalunya hi ha 898 jutjats de pau.
 
Els jutjats de pau apropen la justícia a la ciutadania perquè són òrgans unipersonals que se situen en tots aquells municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció, i tenen jurisdicció al terme municipal.
 
Les subvencions es reparteixen tenint en compte el nombre d’habitants de cadascuna de les poblacions, xifra d’acord amb la qual es distribueixen en 11 grups: des del primer, que inclou els municipis de fins a 299 habitants, fins a l’últim grup, integrat pels que tenen 40.000 habitants o més.
 
Els ajuntaments de la Roca del Vallès, Sant Esteve Sesrovires i Sant Joan de Vilatorrada perceben, a més, una quantitat complementària de 9.000 euros, 8.500 euros i 2.500 euros, respectivament, pel volum de treball que comporta als jutjats de pau d’aquestes poblacions l’existència de centres penitenciaris al seu terme municipal.