• Aquesta dada s’inclou a l’enquesta Òmnibus, que té com a objectiu conèixer el consum i la participació cultural a Catalunya
 
  • Segons l’estudi, s’ha reduït el nombre de catalans que només assisteixen a activitats culturals amb ofertes, descomptes o jornades gratuïtes
Òmnibus
Un 99,3 % dels usuaris de les biblioteques públiques catalanes aproven el servei que ofereixen i valoren aquests equipaments amb una nota mitjana de 8,14 sobre 10 punts.. Aquestes són algunes de les dades que aporta el treball Òmnibus de la Generalitat. Onades I-II i III, 2014 , un estudi que pretén conèixer el consum i la participació cultural a Catalunya.
 
L’estudi revela que 3 de cada 10 enquestats ha augmentat les visites a les biblioteques i apunta, com a possibles millores que farien augmentar les visites a aquests equipaments, un major nombre de novetats editorials (per al 9,8% dels enquestats) i l’ampliació d’horaris (per al 7,9 %).
 
L’informe ofereix altres dades significatives en diferents àmbits de la cultura. Així, s’ha reduït el nombre d’enquestats que només assisteixen a activitats culturals amb ofertes, descomptes o jornades gratuïtes, que ha passat d’un 51,3% a un 38,1%. Tot i així, la meitat dels enquestats aprofita el dia de l’espectador per anar al cinema, primera activitat cultural de les escollides pels participants.
 
L’estudi també fa palès que el consum de continguts culturals a Internet ha crescut a Catalunya. Així, el 56% de la població consumeix més continguts en línia gratuïts i ha crescut un 11% l'accés a continguts de pagament a la xarxa.
 
Quant a la llengua, un 38% prefereix llegir llibres en castellà i un 41%, veure les pel·lícules al cinema en castellà. Un 32% prefereix llegir llibres en català; un 34% prioritza veure obres de teatre en aquesta llengua, i a un 42 % li és indiferent la llengua a l’hora d’escoltar música.
 
L’informe Òmnibus de la Generalitat. Onades I-II i III, 2014 analitza els resultats del mostreig que ha fet el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), organisme  autònom adscrit  al  Departament  de  la Presidència. En  el  treball  es  mostren  els  principals  resultats  de  les  preguntes  que  el  Departament  de  Cultura  ha  inclòs  en  les  tres  onades  de  l’enquesta  Òmnibus  de  la Generalitat  de  Catalunya  durant  el  2014.  L’estudi  té en compte els resultats de les tres onades, fet que permet fer una anàlisi comparativa en funció de la seva evolució temporal. Per obtenir les dades, s’han fet 1.600 enquestes per via telefònica a persones majors de 18 anys i residents als diversos municipis del territori.
 
Per a més informació consulteu la pàgina web Dades culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya: http://cultura.gencat.cat/dadesculturals/