• El 28 de maig se celebra el Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones 2015
  • Les dones fan més ús dels serveis sanitaris que els homes, segons dades de l’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) 2014
Demà dijous, 28 de maig, es commemora el Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones 2015, una data per a la mobilització i la reivindicació de la salut de les dones. Precisament, i segons es desprèn dels resultats de l’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) 2014, molts factors relacionats amb la salut són diferents en funció del sexe i del grup d’edat. En general, les dones tenen un comportament més saludable que els homes i es fan més controls i revisions, si bé són més sedentàries i tenen més problemes de salut.
 
Comportaments més saludables, però més sedentarisme
 
Entre els comportaments més saludables destaca, per exemple, que les dones en totes les edats fumen menys que els homes. Així, mentre un 20,3% de les dones són fumadores, en la població masculina la xifra se situa gairebé al 32%. Pel que fa al consum d’alcohol, un 1,7% de les dones en fa un consum de risc respecte a un 7,3% dels homes.
 
Per contra, els homes fan més activitat física que les dones. El 70,5% de la població masculina practica el que es considera un nivell saludable d’activitat física, o sigui més de 5 punts percentuals per sobre de les dones (65,1%). Així com també els homes són menys sedentaris: un 19,9% dels homes respecte a un 24,4% de les dones.
 
Les dones es fan més revisions
 
D’altra banda, en termes generals, les dones es fan més controls i revisions de salut que els homes. Així, per exemple, el 53,1% de les dones - davant del 48,3% dels homes- es pren la pressió arterial periòdicament, i el 63,5% de les dones respecte al 56,3% dels homes es revisa periòdicament el nivell de colesterol a la sang. Amb tot, les freqüències més altes s’observen en la pràctica periòdica de mamografies (el 92,9% de les dones entre 50 i 69 anys) i de citologies vaginals (el 79,7% de les dones entre 25 i 64 anys).
 
També és més elevat el percentatge de dones que ha visitat un professional de la salut el darrer any: un 94,2% respecte a un 87,2% dels homes.
 
Més problemes de salut
 
Pel que fa a l’estat de salut, el 83,2% de la població general en fa una valoració positiva, però les dones tenen més problemes de dolor o malestar que els homes. Concretament, un 37,8% de les dones i un 23,9% dels homes pateixen aquests problemes. També les dones tenen més problemes d’ansietat i/o depressió - en pateix un 22,6% de les dones per un 13,5% dels homes- , i també presenten més problemes per caminar que els homes (un 16,3% davant d’un 10,8%).
 
Les malalties cròniques són més freqüents en les dones
 
D’altra banda, 4 de cada 10 dones de 15 i més anys (el 41,1 % de la població femenina) conviu amb alguna malaltia crònica, davant del 34,9% dels homes. Els trastorns més freqüents en les dones són el dolor lumbar o dorsal, el dolor cervical, l’artrosi, l’artritis o reumatisme i la hipertensió arterial.
 
També les dones, en tots els grups d’edat, tenen més probabilitats que els homes de patir trastorns mentals (un 10,5% de les dones davant d’un 6,5% dels homes).
 
Les condicions de salut relacionades amb la cronicitat tenen avui un gran impacte en la nostra societat i per això formen part de les estratègies prioritzades en el Pla de salut de Catalunya 2011-2015.
 
Aquest coneixement contribueix a comprendre millor com s’expressa la salut i la malaltia en les dones, qüestió molt important a l’hora de donar resposta de manera adequada a les necessitats de salut específiques de les dones en la prevenció i l’atenció i en el foment de pròpia responsabilitat.