• El 60% de la població del Baix Ebre ha participat al Programa de detecció de càncer de còlon a les Terres de l’Ebre, 12 punts més que la mitjana de Catalunya
  • Prop de 200 professionals de les regions sanitàries Camp de Tarragona i la de les Terres de l’Ebre han assistit a la III jornada d’implementació territorial del Pla de salut 2011-2015
III Jornada Pla de Salut Tarragona
Uns 200 professionals sanitaris han participat aquesta tarda a la tercera jornada sobre la implementació del Pla de salut 2011-2015 de les regions sanitàries del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre al Teatre Auditori de Salou, on s’han presentat els resultats de les experiències de cribratge del càncer de colon i atenció a la cronicitat, entre d’altres.
 
La secretària general de Salut, Roser Fernández, ha destacat a la inauguració de l’acte el compromís del Govern, el món local, els gestors, els professionals sanitaris i els ciutadans en el canvi cap als nous models d’atenció. En aquest sentit, ha assenyalat que “el Pla de salut transforma el sistema sanitari públic de salut des del 2011, disminuint el risc a emmalaltir; potenciant un model d'atenció sanitària i social centrat en la persona; incorporant les noves tecnologies a la salut, i posant la recerca i la innovació al servei d’aquestes polítiques de salut”.
 
En la mateixa, línia el director general de Planificació i Recerca en Salut, Carles Constante, ha posat en valor el treball col·laboratiu entre entitats per atendre millor el ciutadà. En el cas de l’atenció a la cronicitat “hi ha un abans i un després”, segons ha dit, gràcies a diferents accions com el programa d’intervenció individualitzat compartit (PIIC), el marcatge dels pacients crònics complexos (PCC) i malalts crònics avançats (MACA), i els sistemes d’informació.
 
A nivell territorial, els gerents de les regions sanitàries del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, Josep Mercadé i Albert Gómez respectivament, han destacat la visió de conjunt de les dues regions que donen servei a 800.000 persones i el reforç de l’atenció primària, per fer-la més accessible al ciutadà i més coordinada amb l’atenció especialitzada.
 
Cribratge del càncer de còlon
 
En una primera taula de la Jornada s’ha debatut sobre el cribratge del càncer de còlon i recte amb els resultats de la implantació, així com també els resultats de salut relacionats amb els de cost-eficiència del programa.
 
Els resultats del programa del cribratge del càncer de còlon i recte a les Terres de l’Ebre, iniciat al maig de 2012, són excel·lents. El 60% de la població del Baix Ebre d’entre 50 i 69 anys, -63% dones davant un 58% d’homes-, ha participat en el test de cribratge, la prova de sang oculta en femta. Això suposa un 12% més de participació que la mitjana de la població de Catalunya.
 
Pel que fa a la taxa de positivitat del test, en els homes és del 9,3% i en les dones del 5,4%, mentre que la detecció de càncers invasius ha estat de 4,7 x 1.000 persones cribrades.
 
D’acord amb aquests resultats, el Programa comportarà la realització de més tests i colonoscòpies de l’inicialment previstes, però el benefici obtingut serà clarament més elevat.
 
Així mateix, s’han presentat dades sobre la relació cost-eficiència del Programa. En aquest sentit, tot sembla indicar que el cost que comporti el Programa de cribratge estarà compensat per la disminució dels costos en tractament d’aquests càncers ja que una proporció més elevada seran diagnosticats en estadis més precoços que requeriran tractaments menys complexos i agressius i, d’altra banda, a mig termini, fins i tot la incidència de càncer es veurà reduïda gràcies a l’extirpació durant les colonoscòpies de molts pòlips que en el futur es convertirien en malignes.
 
El cribratge del càncer de còlon i recte és, doncs, una de les activitats de diagnòstic precoç més eficaces des del punt de vista sanitari i amb una relació cost-benefici més baixes.
 
Atenció a la cronicitat
 
Durant la segona taula s’han debatut els avenços en l’atenció a la cronicitat amb actuacions conjuntes sanitàries i socials realitzades al territori i les alternatives d’hospitalització.
 
Així, s’ha abordat la implantació del Pla Interdepartamental d’Integració i Atenció Social i Sanitària (PIAISS), promogut pel Govern de Catalunya i en el qual hi participen els departaments de Presidència, Benestar Social i Família, i Salut. El PIAISS té com a objectiu promoure i participar en la transformació del model d’atenció social i sanitària, per tal de garantir una atenció integrada i centrada en la persona, capaç de donar resposta a les seves necessitats.
 
Pel que fa al PIAISS s’han creat els òrgans de govern territorial a Amposta, -al Montsià-; Tortosa, -al Baix Ebre-, i a Terra Alta i a la Ribera d’Ebre. L’objectiu és garantir l’intercanvi de la informació necessària per a detectar situacions de risc social i/o sanitari i intervenir-hi, així com establir un pla específic de relació i suport mutu entre els serveis que inclogui els àmbits funcionals i organitzatius social i sanitari.
 
La població diana a qui es dóna servei des del PIAISS són persones amb dependència grau II i grau III, persones amb SAD social, persones incloses a l’ATDOM, PCC i MACA i persones que presenten problemes de salut mental i addiccions.
 
Així, els resultats observats pel que fa al PIAISS del model col·laboratiu entre EBA Ulldecona-la Sénia i l’EAP Ulldecona-la Sénia indiquen que des de desembre de 2013 a desembre de 2014 s’ha treballat de forma contínua amb 63 persones, de les quals 49 són d’Ulldecona i 14 de la Sénia. La satisfacció verbalitzada pels professionals socials i sanitaris que han participat en el model és bona i creuen que és una forma de treballar beneficiosa tant per a la persona com per al professional i, per tant, es continuarà col·laborant i treballant utilitzant el model col·laboratiu dissenyat entre els diferents departaments.