El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el pressupost pluriennal dels ajuts destinats a la Cooperació per a la Innovació, per un import total de 3.500.000 euros.
 
Aquest pressupost estarà cofinançat en un 43% amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d’acord amb el que preveu el proper Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020. El 56% restant de l’import, 1.995.000 euros, va a càrrec dels pressupostos del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) per als anys 2016 i 2017.
 
El Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de setembre de 2013, preveu -dins de la mesura 16- els ajuts destinats a la Cooperació per a la innovació: grups operatius de l’associació europea per a la innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles. Així, dins del marc del PDR de Catalunya per al període 2014-2020, pendent d’aprovació, el DAAM ha previst convocar aquests ajuts a través del suport al plantejament i redacció de projectes de R+D+I i a la realització de projectes pilot innovadors realitzats per Grups Operatius. Es pretén, d’aquesta manera, donar resposta a les prioritats de desenvolupament rural de la Unió Europea de foment de la innovació i de la transferència tecnològica als sectors agroalimentari i forestal i en les zones rurals.
 
La figura dels Grups Operatius, formats per diferents agents amb l’objectiu comú de resoldre un problema específic o aprofitar una oportunitat, permet posar en contacte el sector productiu amb els centres de recerca i les persones investigadores i assessores. D’aquesta forma es facilita la connexió entre els diferents actors i es fomenta la transferència de coneixements i la innovació. Mitjançant el pressupost aprovat ara es podrà sufragar les despeses de creació dels Grups, redacció de projectes de R+D+I, i les de realització de projectes pilot.
 
La bona acceptació per part del sector de la mesura prevista al PDR 2007-2013, en què se subvencionava la redacció de projectes R+D+I i la realització de projectes pilot innovadors, ha permès apostar novament per aquesta línia d’ajuts amb les especificitats marcades pel nou període de programació.
 
Els ajuts a la cooperació per a la innovació formen part de les actuacions definides pel Departament en el marc del Pla estratègic d’R+I+T agroalimentària de Catalunya 2013-2020. Des de la seva aprovació, el Pla ha esdevingut l’instrument que permet coordinar de forma eficaç les polítiques interdepartamentals en matèria d’R+D+I adreçades al sector agroalimentari.
 
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.