El servei del cremallera i els funiculars de Montserrat patirà alteracions en el seu servei habitual la tarda del dissabte 30 de maig, a causa de la vaga convocada pels treballadors de l’Explotació de Montserrat. La protesta laboral suposarà l’aturada del servei del cremallera i funiculars de Montserrat a partir de les 16.35h.

El motiu de la vaga plantejada ha estat la petició d’equiparació amb les condicions del personal de Línies Metropolitanes, cosa que no és possible dintre del marc legal actual.

L’empresa ha ofert millores substancials en quant a la distribució dels quadres de servei que faciliti la conciliació de la vida laboral i familiar i compensar la polivalència de funcions, el que no es considera suficient per part de la Representació dels Treballadors. Així no obstant, l’empresa manté obert el diàleg per intentar resoldre el conflicte.

La durada del conflicte, a més d’afectar els usuaris, genera perjudicis econòmics que fan disminuir els ingressos i poden repercutir negativament en el pla de productivitat de la companyia i podria afectar directament de manera negativa tots els treballadors de Ferrocarrils.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya lamenta els inconvenients que aquestes aturades poden suposar per als clients i demana disculpes.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 143