• L’objectiu de la iniciativa és maximitzar la difusió i l’impacte que té la producció científica en la societat i garantir un accés lliure, permanent i gratuït a aquest tipus de continguts
  • Respon a la voluntat del Govern de promoure el dinamisme d’aquesta informació, essencial per a la recerca i la innovació
El Govern ha donat llum verda a la creació d’una plataforma digital d’accés obert a la literatura científica que produeixen els professionals, el personal investigador i els docents que presten serveis a les entitats i centres del sistema sanitari públic de Catalunya. Batejat amb el nom d’Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut, aquest repositori institucional el gestionarà la Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya del Departament de Salut i serà d’accés obert, permanent i gratuït.
 
El contingut de la plataforma, a la qual es podrà accedir en breu a través de l’adreça http://scientiasalut.gencat.cat, estarà subjecte a llicència d’ús d’accés obert de reconeixement d’autoria, amb usos no comercials. És a dir, que l’usuari podrà accedir al contingut i reproduir-lo, citant-ne l’autoria i sense finalitats comercials. La creació de l’Scentia respon a un triple objectiu:
 
-       Maximitzar la visibilitat, la difusió i l’impacte en la societat de la producció científica en salut que es realitza a Catalunya, i garantir-ne la preservació, organització i lliure accés.
 
-       Promoure el retorn de la inversió que fa l’Administració pública sanitària del país en recerca, estudis i publicacions i facilitar la reutilització de la informació i del coneixement que es genera.
 
-       Crear i compartir coneixement i fomentar la creació de publicacions electròniques.
 
L’accés a la informació científica és essencial per a la recerca i la innovació i per salvaguardar el patrimoni científic del país. Amb la creació de la plataforma, el Departament de Salut esdevé pioner en l’impuls d’una política institucional de promoció de l’accés obert a la producció científica en l’àrea de les ciències de la salut. Ho fa entenent que la revolució digital ha canviat radicalment la forma de difondre la informació científica i donada la voluntat de les institucions públiques de promoure l’accés lliure, permanent i gratuït a aquests continguts, sense barreres econòmiques ni restriccions derivades dels drets d’autor. Recull així el compromís social avalat per les declaracions internacionals de suport i reconeixement del valor de l’accés obert i per l’Horitzó 2020, el Programa Marc de la CE per a la recerca i la innovació.