El subdirector general de Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), Joaquim Xifra, va presidit, ahir, la reunió de la Taula Sectorial  Agrària de la Mel, que va tenir lloc a la seu de l’empresa pública Promotora d’Exportacions Agroalimentàries (PRODECA), del Departament, a Barcelona.
 
Un dels temes que va centrar la reunió va ser el Programa de control sanitari de les abelles que el DAAM està elaborant, en col·laboració amb el sector, i que té per objecte vetllar per la sanitat de les abelles mel·líferes, mitjançant el control de les malalties amb més incidència sanitària i econòmica en el sector, i la vigilància d’aquelles malalties considerades exòtiques i que són de declaració obligatòria. Aquest programa s’aplicarà al conjunt d’explotacions apícoles ubicades a Catalunya
 
Per a la seva elaboració, s’ha creat la Comissió Tècnica de la sanitat de les abelles, tal com es va acordar en la darrera reunió de la Taula sectorial, la qual ha redactat un primer document que recull el cronograma, les bases de funcionament , les bases tècniques, i les actuacions sanitàries a dur a terme en el marc d’aquest Programa sanitari.
 
La comunicació dels moviments de les arnes és un punt crític per a la implantació d’aquest programa, ja que moltes de les mesures de lluita previstes en el mateix (com per exemple, el tractament enfront de la varroasi) i les actuacions derivades del control de les malalties, requereixen disposar de la informació relativa a la ubicació. Per aquest motiu, s’ha plantejat a les entitats presents en la reunió la necessitat de comunicar l’emplaçament dels seus abellars, així com les modificacions de les ubicacions, mitjançant un formulari, el qual es va presentar en la trobada d’ahir, durant la qual també es va aprofitar per comunicar els resultats del Programa Europeu de la Vigilància de les malalties de les abelles. 
 
D’altra banda, el Departament ha proposat treballar conjuntament amb el sector en la caracterització de les mels de Catalunya, així com en recollir aquelles propostes d’activitats de formació i transferència que el sector consideri del seu interès, a través de la comissió tècnica en formació del sector apícola. A més, es va compartir amb els membres de la Taula sectorial els resultats del ‘Matí d’Innovació: Recerca en apicultura a Catalunya’, que es va dur a terme el passat mes de febrer, i que va tenir una molt bona acollida, així com també el balanç de la primera reunió de la Comissió d’Innovació en el sector apícola, creada per acord de la passada reunió de la Taula Sectorial.
 
Pel que fa als ajuts al sector apícola, es va informar de les condicions de l’ajut agroambiental d’Apicultura per a la millora de la biodiversitat, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020. Aquest ajut té per objectiu la millora de la biodiversitat en els ecosistemes fràgils on hi pugui haver espècies relictes, mitjançant actuacions dirigides a promoure sistemes d’explotació apícola que incloguin major base territorial en aquests espais. Algunes de les condicions d’aquest ajut van provocar un ampli debat entre els assistents, acordant-se finalment tractar-ho en un una propera reunió entre el sector i la Subdirecció de Planificació Rural. També s’ha informat que l’Ordre de l’ajut per a la millora en la producció i comercialització dels productes de l’apicultura (PIC) d’enguany es preveu que es publiqui a primers de juny per un import de 433.849 €, i que l’Ordre de l’ajut al sector apícola per a pol·linització (POL) es va publicar el passat 24 d’abril, per un import de 115.000€.
 
Pel que fa a la Vespa velutina, des del Departament es continua fent el seu seguiment i control amb la col·laboració del sector apícola, ja que l’eradicació és inviable, però totes les actuacions que s’estan realitzant de captures d’exemplars reines mitjançant trampes selectives ajudaran a alentir la seva expansió per Catalunya i minimitzaran els possibles danys que causin a arners o molèsties a habitatges i persones. Així mateix, tot el dispositiu de captures implementat actualment donarà marge de temps per tal que les línies de recerca i investigació iniciades sobre el desenvolupament de productes atraients selectius, feromones o insecticides específics, es consolidin, podent posar  en pràctica, a mig termini, una lluita més efectiva contra aquesta espècie exòtica invasora.
 
Durant la reunió, també es va fer esment de l’elaboració per part del DAAM, amb la col·laboració del sector, de l’estudi  sobre la incidència de l’abellerol en l’activitat apícola, que permetrà generar els mapes de risc i l’avaluació de danys de l’abellerol sobre l’apicultura, en funció del qual es podrà determinar millor les actuacions de prevenció a implementar per a disminuir-los.
 
Finalment, val a dir també que per part del sector van estar presents en la reunió d’ahir els representants de les organitzacions professionals agràries Unió de Pagesos, JARC i ASAJA-AEALL, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), i els representants de la Cooperativa Apícola Tarragonina, els Apicultors Gironins Associats, els Apicultors Lleidatans, l’Associació d’Apicultors de Barcelona, i l’Associació catalana d’Apicultors Barcelona.
 
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.