·        El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, i el secretari general de la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC), Miquel Àngel Fraile, han signat el conveni que preveu una aportació màxima per part de la Generalitat de 200.000 euros, per al desenvolupament del pla d’actuacions per a l’any 2015 de l’entitat.
 
 
El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig —com a president del Consell General del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya—, i el secretari general de la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC), Miquel Àngel Fraile, han signat el conveni anual de col·laboració per al desenvolupament d’actuacions en les més de 350 associacions i gremis de comerç, serveis i turisme que representat l’entitat. El suport de la Generalitat es concretarà en una aportació màxima de 200.000 euros, amb un límit màxim del 60% del cost de les actuacions.
 
Mitjançant aquest acord, Generalitat i CCC col·laboraran en contribuir a la millora de l’accessibilitat i a la supressió de barreres arquitectòniques en els comerços, a més de posar a l’abast dels gremis i de les associacions eines útils d’assessorament, suport tècnic i coordinació per a millorar la competitivitat i afavorir els processos d’innovació en el sector comercial, especialment en el comerç a Internet.
 
D’altra banda, el conveni ha de servir per fomentar l’associacionisme comercial, per contribuir a la dignificació de l’activitat comercial i per lluitar contra el comerç il·legal.

D’aquesta manera, la CCC té previst realitzar jornades i seminaris sobre diferents temes d’interès per al sector com el comerç electrònic i eficiència energètica, així com la convenció del comerç català. Igualment, també es duran a terme accions de comunicació, promoció i difusió de l’entitat destinades a impulsar les diferents iniciatives que s’estan duent a terme des dels diferents departaments i àrees de treball de l’organització, com la d’RSC, PRL i el ServeisPlus, entre d’altres. També es durà a terme el Cinquè Pla d’Assessorament i suport associatiu i es realitzaran la guia “Oberts a l’Economia i al Finançament” i l’Informe del comerç català 2015. Finalment, la CCC també té previst la creació del centre coordinador per a la qualificació professional, que té com a objectiu assessorar i emetre els certificats professionals per als empresaris i treballadors del sector de les petites i mitjanes empreses del comerç.
 
La vigència del conveni finalitza el 31 de desembre 2015.

1  

Fitxers adjunts

El conseller Puig  i el secretari general de la Confederació Miquel Àngel Fraile en l'acte de signatura del conveni.

El conseller Puig i el secretari general de la Confederació Miquel Àngel Fraile en l'acte de signatura del conveni.
JPG | 1326