• Aquest curs s’han signat dotze convenis amb un total de 33 empreses per fomentar la formació en règim d’alternança i dual
Foto petita
El Departament d’Ensenyament ha signat un total de dotze convenis de col·laboració amb empreses per tal de promoure la formació professional dual a Vic. Els convenis s’han signat amb un total de 33 empreses i s’apliquen als alumnes de l’Institut de Vic.
 
Avui s’ha fet la presentació oficial a l’edifici del Sucre del municipi, amb l’assistència del director general d’FP Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, Melcior Arcarons; el president de la Cambra de Comerç d’Osona, Josep Pujadas; i la directora de l’Institut de Vic, Concepció de Rocafiguera.
 
Actualment, un total de 39 alumnes cursen FP dual a l’institut. El centre ofereix 6 cicles en règim d’alternança i amb formació dual:
 
-       Cicle de grau mitjà d’Activitats comercials
-       Cicle de grau superior de Comerç i màrqueting
-       Cicle de grau superior de Comerç internacional
-       Cicle de grau superior de Transport i logística
-       Cicle de grau mitjà d’Elaboració de productes alimentaris
-       Cicle de grau superior de Manteniment electromecànic
 
Els convenis també contemplaran altres modalitats de col·laboració amb les empreses com la formació de la qualificació professional del personal de les empreses, estades del professorat o accés a instal·lacions i materials, entre d’altres.