• S’ofereixen per primera vegada en la modalitat a distància 4 nous títols de grau superior
 
  • La preinscripció es podrà fer entre dimecres 3 de juny i el 16 de juny
 
L’Institut Obert de Catalunya obre el calendari de preinscripció i matriculació amb un total de 9.600 places per als diferents ensenyaments de formació professional de grau mitjà i de grau superior. A partir de dimecres i fins el 16 de juny es podrà dur a terme la preinscripció per als diferents cicles en la modalitat a distància.
 
Per al curs 2015-2016 s’oferiran un total de 9.600 places, de les quals 6.800 seran per als cicles formatius de grau superior i 2.800 per als cicles de grau mitjà. De cara al proper curs l’IOC presenta 4 nous títols:
 
-       Tècnic Superior en Comerç Internacional
-       Tècnic Superior en Assistència a la direcció
-       Tècnic Superior en Gestió de vendes i espais comercials
-       Tècnic Superior en Desenvolupament d’aplicacions web
 
L’IOC té com a objectiu facilitar que l’educació pugui arribar al màxim de persones superant les limitacions de l'espai i del temps. Per això, els estudis que ofereix estan organitzats de manera flexible i és el propi alumne qui confecciona el seu pla d’estudis, sempre amb l’assessorament dels tutors. Així, la càrrega horària dels alumnes és diferent i personalitzada d’acord amb les necessitats i possibilitats de cada alumne.
 
Les dates concretes de preinscripció i matrícula per als cicles d’FP i per la resta d’ensenyaments es poden consultar al web ioc.gencat.cat.
 
 
 
1 de juny de 2015