·        El centre CD6, de Terrassa, 6 ja ha patentat aquesta sistema conjuntament amb una empresa, una tecnologia que, basada en l’anàlisi del reg sanguini a través de la fotònica, també permet ajudar a detectar la presència d’un càncer de pell en pocs segons.
 
·        A més, a través del programa TECNIOspring d’ACCIÓ, un investigador de CD6 està participant en un projecte en un centre francès per ampliar les capacitats d’aquesta tecnologia: en un futur podrà detectar altres tipus de càncer i biomarcadors a la sang.
 
El Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6), agent TECNIO, ha desenvolupat un sistema capaç de detectar el pols del fetus de manera no invasiva a través d’un làser de baix cost. CD6, que és un centre de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que forma part de CIT UPC, ubicat a Terrassa, ja ha patentat aquesta tecnologia conjuntament amb l’empresa BCB Electrònica i Control.
 
TECNIO és la marca que atorga la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ per identificar on es troba la tecnologia diferencial catalana, els proveïdors que l’ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement.
 
La detecció del pols del fetus es fa a través de l’anàlisi del reg sanguini de la mare gràcies a la fotònica, amb un biosensor làser. Com explica el director de CD6, Santiago Royo, “amb aquesta tecnologia podem sentir l’ona de pressió arterial de la mare i el nadó, que estan connectades”. D’aquesta manera es poden conèixer els resultats amb més rapidesa i evitant altres tipus de proves més costoses.
 
Per Royo, “és un avenç per reduir costos i obtenir noves prestacions amb dispositius relacionats amb la fotònica”. De fet, mitjançant la mateixa tecnologia també es pot detectar si una persona té càncer de pell en pocs segons. És un pas que proporciona nova informació i complementa els procediments actuals, evitant temps i costos. Aquest sistema permet el desenvolupament d’altres aplicacions, des de la monitorització contínua del fetus a l’avaluació del seu comportament en el ventre matern.
 
Per continuar desenvolupant aquesta tecnologia, un membre de l’equip de CD6 està participant en un projecte d’investigació al centre Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes (LAAS-CRNS) a França, en el marc del programa TECNIOspring d’ACCIÓ. Aquest programa impulsat per la Generalitat dóna suport als intercanvis internacionals d’investigadors catalans, europeus i de la resta del món per impulsar la transferència tecnològica a Catalunya.
 
En concret, l’estada d’un any de l’investigador al centre francès permetrà que, al tornar a Catalunya, durant l’any següent, apliqui el coneixement après per ampliar les capacitats de la tecnologia dins de CD6. Segons Royo, “això permetrà en un futur que el làser també detecti, a través de l’anàlisi del reg sanguini, altres tipus de càncer, malalties cardiovasculars i més paràmetres biològics, arribant idealment fins a la mesura no invasiva de la concentració de glucosa a la sang”.
 
El programa TECNIOspring

Aquest investigador que està participant en un projecte a França és un dels 44 investigadors catalans, europeus i de la resta del món que han rebut el suport de la Generalitat des del 2013 a través del programa TECNIOspring d’ACCIÓ.
 
Cofinançat per la Comissió Europea en el marc de les Marie Curie Actions, contempla que professionals residents a Catalunya desenvolupin projectes de recerca aplicada a l’estranger durant un any per després poder aplicar el coneixement adquirit al nostre país durant el segon any del projecte en un centre TECNIO. També permet que residents a l’exterior duguin a terme els seus projectes de 2 anys de durada a Catalunya en centres TECNIO, facilitant que aquests centres adquireixin coneixement de l’estranger. L’objectiu és impulsar la transferència tecnològica al nostre país.