La Generalitat ha aprovat el calendari comercial de diumenges i festius en què els comerços podran obrir per als anys 2016 i 2017. D’acord amb la Llei d’Horaris Comercials (Llei 3/2014, de 19 de febrer), el Departament d’Empresa i Ocupació estableix un total de vuit festius anuals dels quals, els ajuntaments poden substituir-ne fins a dues dates.
 
Calendari d’obertura comercial per a l’any 2016:
 
3 de gener (Campanya de Reis); 10 de gener (Rebaixes d’Hivern); 3 de juliol (Rebaixes d’estiu); 15 d’agost (temporada d’estiu); 6, 8, 11 i 18 de desembre (Campanya de Nadal)
 
Calendari d’obertura comercial per a l’any 2017:
 
 
8 de gener (rebaixes d’hivern); 2 de juliol (rebaixes d’estiu); 1 de novembre (temporada d’hivern); 6, 8, 10 17 i 24 de desembre (campanya de Nadal).
 
Per aquest any 2015, els vuit dies festius en què poden obrir els comerços són els següents: (4 i 11 de gener); 5 de juliol; 12 d’octubre; 1 de novembre i el 6, 8 i 20 de desembre.
 
Als 8 dies d’obertura autoritzada fixats per la Generalitat, els municipis han d’afegir dos dies més al calendari comercial, que establiran en funció del màxim aprofitament comercial i d’acord amb els comerciants. Els ajuntaments han de comunicar els dos dies addicionals davant la direcció general de Comerç (abans del 30 d’octubre de 2015 pel calendari de 2016, i abans de 31 d’octubre de 2016 pel calendari de 2017).
 
En el cas dels municipis que no presentin la comunicació preceptiva dels dos dies addicionals d’obertura dins els terminis establerts per la Llei, s’entendran com a dates escollides i aplicables en els seus àmbits territorials respectius: L’1 de novembre i 4 de desembre (any 2016); i 12 d’octubre i 3 de desembre (any 2017).