• L’Ecodiscat és una eina per promoure l’economia circular, a través del reciclatge, i una major sostenibilitat a l’hora de produir i consumir productes
 
  • Pretén contribuir a la competitivitat de les empreses i organitzacions a través d’un ús eficient dels recursos i del desenvolupament de nous productes i serveis eficients i sostenibles
 
El Govern ha aprovat l’Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora (Ecodiscat), una eina d’ecoinnovació que té com a objectiu promoure l’economia circular, a través del reciclatge, i una major sostenibilitat a l’hora de produir i consumir productes. Es tracta d’un tipus de disseny que incorpora criteris ambientals per assolir productes més sostenibles, més segurs i menys tòxics, amb un consum menor de recursos i de matèries primeres i que redueix costos en matèries primeres i consum de recursos.
 
Liderada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, un total de 6 departaments participen en l’Ecodiscat, que crea un marc estable per establir sinergies entre tots els agents implicats en els sistemes de producció i consum, incloses les universitats i els centres de recerca. Així, el document recull i coordina les accions dels diferents agents públics.
 
La finalitat principal de l’Ecodiscat és contribuir a l’eficiència en l’ús dels recursos i a reduir l’impacte ambiental al llarg de tot el cicle de vida de productes, serveis i activitats.També busca ajudar a millorar la competitivitat d’empreses i organitzacions amb l’ús eficient dels recursos i el desenvolupament de nous productes i serveis eficients i sostenibles, que són la clau d’aquesta competitivitat. També estableix actuacions per incrementar l’oferta de productes i serveis més sostenibles i actuacions per fomentar-ne la demanda.
 
Més de 10 anys promovent l’ecodisseny i l’economia circular
 
Des de fa més de 10 anys el Govern fa diverses actuacions en d’ecodisseny. Les empreses més capdavanteres del país i la pròpia Administració de la Generalitat treballen amb l’ecodisseny com un element clau a l’hora de desenvolupar productes i serveis per una economia més ecoinnovadora.
 
Prova del lideratge en l’àmbit de l’ecoinnovació i l’economia circular és la celebració a Barcelona del 18è Fòrum Europeu d’Ecoinnovació, organitzat recentment per la Comissió Europea, amb la participació de més de 450 representants dels 27 estats de la UE i Austràlia com a país convidat.
 
El Govern de la Generalitat organitza el Premi Catalunya Ecodisseny, que enguany compta amb més de 200 candidatures presentades. Els guardons, que es lliuren a la tardor, reconeixen productes, productes en desenvolupament i estratègies de foment de productes que estiguin dissenyats per millorar el comportament ambiental dels productes i serveis al llarg del seu cicle de vida.