• El Consell Executiu ha aprovat un nou decret sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% per a aquest col·lectiu, que unifica la gestió, simplifica el procediment i clarifica criteris i que substitueix el que hi havia vigent fins ara, aprovat el 2011
 
  • El text preveu la tramitació a través de canals electrònics: els tràmits es podran fer mitjançant el Canal Empresa o el web Tràmits gencat
 
El Consell Executiu ha aprovat un nou decret sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de les persones amb discapacitat en empreses de 50 o més treballadors i les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment. El text unifica la gestió, simplifica el procediment, clarifica els criteris d’aplicació i impulsa la realització dels tràmits a través de canals electrònics.
 
El nou decret unifica la tramitació i resolució del conjunt de les declaracions d’excepcionalitat i autorització de mesures alternatives a un únic òrgan del Departament d’Empresa i Ocupació, la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball. El text estableix que la vigència de l’autorització serà per anys naturals, de gener a desembre, cosa que simplifica les obligacions informatives de les empreses, que només hauran de presentar una memòria anual. Ara es podia donar el cas que l’empresa hagués de presentar diverses memòries en un mateix any per diverses excepcionalitats reconegudes o per diferents òrgans.
 
També es regula, a sol·licitud de les empreses, la certificació del compliment de la normativa sobre la quota de reserva del 2%, un servei no previst a la norma estatal i que ja ha prestat la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.
 
Una altra millora prevista és l’impuls d’aquests tràmits a través de canals electrònics. En aquest sentit, les empreses que vulguin sol·licitar les resolucions de les declaracions d’excepcionalitat o d’autorització de mesures alternatives ho podran fer a través del Canal Empresa (http://canalempresaweb.gencat.cat) o del web Tràmits gencat (http://tramits.gencat.cat).
 
El decret aprovat millora la coordinació i l’eficiència dels procediments previstos al que hi havia vigent fins ara, aprovat el 2011.