• Començarà el curs vinent en 7 escoles rurals d’arreu del territori, com a primera fase del projecte que té com a objectiu facilitar el servei a les famílies per evitar que hagin de dur els seus fills a altres municipis i hi puguin acabar traslladant tota l’escolarització
 
  • Aquesta iniciativa s’inclou en una proposta que s’ha presentat sobre la gestió d’aquestes escoles i que consolida els projectes educatius de les zones escolars rurals
 
El Govern ha acordat dur a terme una experiència pilot perquè les escoles rurals puguin atendre infants de primer cicle d’educació infantil i que, per tant, permetrà que puguin funcionar també com a llars d’infants. Aquesta iniciativa, que començarà el curs vinent en 7 escoles rurals d’arreu del territori, s’inclou en la proposta Innovació i qualitat a l’escola rural, sobre la gestió d’aquestes escoles i que també consolida els projectes educatius de les zones escolars rurals (ZER).
 
El projecte pilot es farà en una primera fase en 3 escoles rurals dels Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre i en 4 de Lleida. L’objectiu és garantir el servei de primer cicle d’educació infantil per a les famílies que el necessiten, atès que es vol evitar que hagin de dur els seus fills a altres municipis i acabin traslladant tota l’escolarització de l’infant fora del poble o, fins i tot, canviant el seu domicili.  
 
Tal com es defineix en la proposta, una escola rural és una escola pública, única al poble, amb una estructura variable, que es troba en un medi rural i que no arriba a tenir un grup per nivell educatiu. Una ZER és una institució escolar formada per escoles rurals, generalment d’un entorn proper, que es considera com un centre únic. Aquest curs a Catalunya hi ha 88 ZER, que engloben 278 escoles del territori, amb un total de 1.441 mestres, 314 dels quals són itinerants, i 11.048 alumnes. La ràtio d’alumne per mestre és de 7,6 i la de mestre per grup, d’1,7.
 
Un dels aspectes destacats de les ZER és que la seva organització pedagògica afavoreix l’ús d’estratègies didàctiques innovadores i inclusives. A més, la seva metodologia és més participativa, la qual cosa permet un aprenentatge més transversal i més competencial, que millora l’èxit educatiu de l’alumnat. Algunes de les claus que permeten aquest èxit són, entre altres, el treball de grups multinivell i multicicles; la proximitat de l’alumnat, mestre, família i poble en contacte continuat; o l’ambient de treball relacionat amb la natura.
 
Pel que fa al projecte lingüístic, el tractament de les llengües al centre es concreta a partir de la realitat sociolingüística de l'entorn, amb una aposta clara a favor del plurilingüisme. A data d’avui, un 36,75% de les ZER fan alguna àrea no lingüística parcialment o totalment en anglès.
 
L’escola rural és també impulsora de la renovació i la innovació pedagògica perquè fa una aposta per mantenir un alt nivell tecnològic a les aules com una de les seves peculiaritats més rellevants, que els permet estar en contacte amb els altres centres educatius i amb el món. De fet, totes les escoles tenen connexió a Internet i el 81% dels centres usen banda ampla. La innovació pedagògica que s’hi realitza es fonamenta en la recerca, que condueix a obtenir una millora en la qualitat del sistema educatiu, i, per tant, que pot ser transferible a la resta de centres educatius.