• Agricultura lidera (en termes relatius) la baixada de l'atur el mes de maig amb un  -12,8% i 1.863 aturats menys

 

  • És el tercer mes en què es manté la tendència positiva a la davallada de l'atur agrari
 
 
 
D’acord amb les xifres fetes públiques aquest matí pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el nombre d’aturats registrats a Catalunya el mes de maig d’enguany en l’àmbit del sector agrari va experimentar una nova davallada, que se suma a la dels mesos de març i abril proppassats. El març, les llistes de l’atur agrari a Catalunya varen disminuir en 178 persones. Durant l’abril, la disminució va ser de 828 persones. El maig, la reducció ha estat molt considerable: 1.863 persones menys.
 
 
En termes relatius, aquesta xifra suposa una minva del 12,78% en relació amb la del mes d’abril. El total d’aturats registrats en el sector agrari a Catalunya és ara de 12.714.
 
Igual com el mes anterior, el nombre d’inscrits va baixar a totes quatre demarcacions. Així, a Barcelona es registraren 450 inscripcions menys; a Girona, 135; a Lleida, 908 i a Tarragona, 370.
 
L’atur registrat ha baixat a totes les comunitats. L’evolució ha estat la següent:  Andalusia (-3.587), Aragó (-1.455), Astúries (-17), les Illes Balears (-107), Canàries (-148), Cantàbria (-1), Castella – La Manxa (-2.138), Castella – Lleó (-1.252), Catalunya (-1.863), Extremadura (-648), Galícia (-242), Madrid (-275), Múrcia (-644), Navarra (-156), el País Basc (-196), La Rioja (-545), el País Valencià (-856) i les ciutats autònomes de Ceuta (-9).  
 
En el conjunt de l’estat, l’atur agrari registrat es va reduir en 14.142 persones, una xifra inferior a les 15.219 persones del mes d’abril. . 
 
 
NOMBRE D’ATURATS DEL SECTOR AGRARI INSCRITS A LES OFICINES D’OCUPACIÓ. Maig  2015 
Demarcació
Nombre de persones
Barcelona
4.483 
Girona
1.940 
Lleida
 3.019
Tarragona
 3.272
CATALUNYA
12.714
 
 
VARIACIÓ PERCENTUAL RESPECTE EL MES ANTERIOR DEL NOMBRE D’ATURATS DEL SECTOR AGRARI INSCRITS A LES OFICINES D’OCUPACIÓ. Maig 2015 
Demarcació
Nombre de persones
Barcelona
-9,12
Girona
-6,50
Lleida
-23,12
Tarragona
-10,16
CATALUNYA
-12,78
 
 
 
 
 
 
COMPARACIÓ DE LES XIFRES D’ATUR REGISTRAT I DE L’ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA (EPA). Tots els sectors econòmics 
 
Atur registrat
(Maig 2015)
EPA
(Primer trimestre 2015)
Catalunya
531.899
758.000
Conjunt de l’estat
4.215.031
5.444.600
  
 
 
VARIACIÓ INTERANUAL DEL NOMBRE D’ATURATS INSCRITS EN EL SECTOR AGRARI A CATALUNYA
Maig 2014
Maig 2015
Diferència en xifres absolutes
Diferència en %
13.172
12.714
-458
-3,47
 
 
Cal remarcar la importància d’aquesta darrera dada. En la comparació interanual, l’atur registrat experimenta una baixada remarcable, una situació que no es produïa des de fa molts mesos. Si relacionem aquesta xifra amb el fet que ja portem tres mesos consecutius de descensos de l’atur registrat, podem concloure que existeixen motius per a l’optimisme.
 
 
 
Barcelona, 2 de juny del 2015