El govern de la Generalitat de Catalunya declara bé d’interès cultural dos diners carolingis.
 
Els dos diners de plata a nom de Carlemany (768-814) encunyats a Barcelona i Girona són les primeres monedes fabricades a Catalunya. Marquen l’inici de la moneda del nostre país i són testimonis de la sobirania carolíngia a la denominada Marca Hispànica.
 
D’aquestes emissions se’n varen fabricar molt pocs exemplars i se’n conserven poques peces, cap d’elles en col·leccions públiques ni de Catalunya ni de la resta de l’Estat espanyol.
 
A l’anvers del diner de Barcelona es llegeix “CARLVS REX FR.”; al revers hi figura el monograma de Carolus i la llegenda “BARCIKONA”. Segons el Corpus d’A. M. Balaguer (Història de la moneda dels Comtats Catalans, Barcelona, 1999, p. 358), del diner de Barcelona només se’n coneixen tres exemplars: dos en col·leccions privades, de les que no es coneix la identitat del propietari, i el tercer és aquest. A finals del segle XIX, aquest exemplar pertanyia a la col·lecció Vidal-Quadras, que sembla que va ser venuda a França.
 
Pel que fa al diner de Girona, a l’anvers hi ha una creu i es llegeix “CΛRLVS REX FR.”, i al revers hi figura el monograma de Carolus i la llegenda “GERVNDA”. Es coneix un exemplar a la Bibliothèque Nationale de França (París) i un al Museu de l’Hermitage (Sant Petersburg). El tercer conegut és aquest. És similar al publicat al Corpus de Balaguer com a Tipus 3-3, procedent de l’antiga col·lecció Vidal-Quadras, però el dibuix presenta algunes diferències notables.
 
Descripció tècnica
Objecte: Diner (Cru.V.S.1.1.) (Balaguer 4.2) (Cru.C.G. 1800a)
Descripció: diner a nom de Carlemany
Material: argent
Procedència: Barcelona
Data: encunyat després de 801
 
Objecte: Diner (Cru.V.S.2.) (Balaguer 4.2) (Cru.C.G. 1802)
Descripció: diner a nom de Carlemany
Material: argent
Procedència: Girona
Data: encunyat després de 793-794