El Govern ha acordat declarar les Catifes de Corpus de la Garriga com a element festiu tradicional d’interès nacional. Les catifes són l’element central i més destacat de la festa del Corpus de la Garriga i es preparen el diumenge de Corpus pel pas de la processó. La festa atreu milers de visitants que admiren aquesta creació amateur realitzada per més de 7.000 voluntaris de totes les edats, un treball fet en equip que potencia la convivència entre els veïns.
 
Cal destacar l’alt nivell estètic i artístic de les catifes, i les tècniques de motllura amb què es realitzen. Les catifes han assolit un important arrelament dins la població, que potencia la participació especialment visible pel que fa a l’esforç veïnal en la construcció de l’espai festiu.
 
La celebració del Corpus és organitzada per l’Ajuntament de la Garriga, per la Parròquia de Sant Esteve i per l’Associació Cultural Corpus la Garriga, constituïda el 2006 per representants de la parròquia, d’entitats, d’escoles i de carrers participants.
 
La primera referència escrita que es té del Corpus de la Garriga és de 1816, quan el bisbe Pau Sitjar, de visita pastoral, en va presidir la processó. La manera d’ornamentar i omplir de colors els carrers de la Garriga pel pas de la processó de Corpus ha anat variant amb el temps. En les darreres dècades, les catifes han guanyat tot el protagonisme, convertint la població, durant un dia, en una mostra d’art floral efímer. La data de les primeres catifes no és clara. La Hoja Diocesana Parroquia de San Esteban Protomártir de la Garriga de 1940 esmenta que aquell any se’n van fer cinc al carrer Cardedeu. Una altra versió, no contrastada documentalment, diu que el 1928 l'arquitecte Manuel Joaquim Raspall va fer-ne una davant casa seva, a la plaça de Santa Isabel. Des de 1940 fins a l’actualitat s’han realitzat de forma continuada. Amb anterioritat, estan documentades enramades als carrers, balcons engalanats, altars i flors i ginesta escampada per terra.