L’Agència de Salut Pública de Catalunya va rebre el passat 28 de maig una notificació d’un possible cas de diftèria en un nen de 6 anys, no vacunat, resident a Olot, a la Garrotxa. El menor havia començat a tenir símptomes el dia 23 de maig, però el dia 28 a conseqüència de l’empitjorament del quadre va requerir l’ingrés hospitalari. Posteriorment els resultats del laboratori van confirmar el diagnòstic de la malaltia. El pacient està hospitalitzat en estat greu i està rebent tractament específic.
 
Actualment, la diftèria és una malaltia molt poc freqüent en els països desenvolupats gràcies a la vacunació generalitzada de la població i a la millora de les condicions higièniques. La forma més efectiva d'evitar la malaltia és mantenir un elevat nivell de vacunació en la població. A Catalunya no s' havia declarat cap cas des de 1983.
 
La diftèria és una malaltia infecciosa produïda per un bacteri que genera una toxina molt agressiva. Fonamentalment es transmet per via respiratòria, requerint un contacte proper per al seu contagi. La simptomatologia és variable però freqüentment produeix mal de coll i secreció nasal, inflamació dels ganglis del coll, malestar general i febre. La diftèria també pot presentar la formació d' una membrana que se situa a la faringe i que sagna amb facilitat i complicacions cardíaques i renals, entre d’altres.
 
Des de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, l'ASPCAT, s'està coordinant l’adopció de mesures de control adequades, consistents en l'administració de medicació preventiva i reforç de vacunació per tal d'evitar l'aparició de la malaltia en les persones que han mantingut contacte estret amb el pacient.
 
L'Agència de Salut Pública de Catalunya recorda la importància de complir amb el calendari vacunal per evitar la reemergència de malalties greus que pràcticament havien desaparegut en el nostre entorn.