• Amb 21.075 aturats menys que l’abril i 60.405 que l’any passat, es completen ja 23 mesos de davallada interanual de l’atur
 
  • L’afiliació a la Seguretat Social augmenta en 42.132 persones
 
  • A Catalunya hi ha 531.899 persones aturades, una quantitat que situa l’atur registrat en xifres de setembre de 2009
 
 
 
Dimarts, 2 de juny de 2015.- Catalunya ha registrat el millor mes de maig en reducció de l’atur des del 1996 en xifres absolutes, tant intermensualment com any a any. La davallada s’ha concretat en 21.075 aturats menys que el mes d’abril (-3,8%) i 60.405 aturats menys que el maig de 2014 (-9,6%). Aquests valors confirmen que el país ja ha completat 23 mesos consecutius de disminució de l’atur registrat des d’un punt de vista interanual.    
 
El secretari d’Ocupació i Relacions Laborals, Joan Aregio, ha afirmat que “les xifres són bones perquè baixa l’atur a tots els sectors, demarcacions i edats, puja l’afiliació a la Seguretat Social i se situen en dades d’atur de setembre de 2009”.
 
Tot i així, Joan Aregio ha subratllat que “tenim molt clar que les dades d’atur segueixen essent altes i queda molta feina per fer, però la tendència de l’atur dels darrers mesos és positiva i la marxa de l’economia catalana és la que fa que baixi l’atur”.
 
 
Dades de l’atur registrat del mes de maig de 2015
 
A hores d’ara, el nombre total de treballadors en atur a Catalunya és de 531.899.
 
Per edats, el nombre de persones en atur menors de 25 anys ha baixat de 2.921 (-7,9%) respecte a l’abril, situant el nombre total de joves aturats en 33.880. Pel que fa a les persones de 25 anys o més, hi ha 18.154 persones aturades menys (-3,5%) que el mes anterior, deixant la xifra total de desocupats en 498.019. Interanualment la davallada ha estat, respectivament, de 4.058 (-10,7%) i 56.347 aturats (-10,2%). 
 
Per sexes, l’atur s’ha reduït intermensualment de 12.875 persones en el cas dels homes (-4,9%) i de 8.200 (-2,8%) en el cas de les dones, situant la xifra total d’aturats de cada gènere en 252.150 i 279.749 respectivament. Respecte a l’any anterior, el descens més acusat també l’han registrat els homes (-41.796 aturats; -14,2%) en relació a les dones (-18.609 aturades; -6,2%). 
 
Per sectors, la davallada es produeix en tots els sectors. En valors relatius la lidera el sector de l’Agricultura (-12,8% i 1.863 aturats menys), seguit dels Serveis (-3,9% i 14.233 aturats menys), la Construcció (-3,4% i 2.139 aturats menys) i la Indústria (-3% i 2.234 aturats menys). La categoria Sense Ocupació Anterior també registra una baixada, amb 806 aturats menys (-1,8%). Interanualment destaquen els Serveis (-30.497: 8%),  Construcció (-17.512; -22,3%) i la Indústria (-12.712; -15,1%). 
 
Per demarcacions, l’atur registrat del mes de maig ha baixat a totes, tant intermensualment com interanualment. Respecte al mes anterior la davallada la lidera Lleida, amb una davallada del 8,5% (2.423 aturats menys), seguida de Girona (-4,9%; 2.461 aturats menys), Tarragona (-4,4%; 2.824 aturats menys) i Barcelona (-3,3%; 13.367 aturats menys). Respecte al mes de maig de 2014, en canvi, Barcelona és la demarcació amb un descens més pronunciat, tant en valors absoluts (46.157 aturats menys) com en percentatge (-10,4%).
 
Pel que fa a la contractació, a Catalunya s’han registrat 228.588 contractes, 19.081 més que l’abril (+9,1%) i 21.184 més que fa un any (+10,2%). Dels contractes fets el mes de maig, 202.160 (88,4%) són temporals, i 26.428 són indefinits     
 
En el capítol d’afiliacions a la Seguretat Social, el mes de maig ha augmentat en 42.132 persones (+1,4%) respecte del mes passat, i 108.711 persones (+3,7%) en termes interanuals. En aquests moments, hi ha 3.055.926 persones afiliades a la Seguretat Social a Catalunya