• Se centrarà en intensificar l’aliança i la concertació públic-privada, desenvolupar accions marc de promoció, suport i impuls de la custòdia i afavorir les bones pràctiques i la qualitat
 
  • Des de la creació de la Xarxa de Custòdia del territori la Generalitat hi ha col·laborat a través de diferents projectes i iniciatives, invertint-hi prop d’1,8 milions d’euros
Conseller Vila custòdia territori
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, i la presidenta de la Xarxa de Custòdia del Territori (xct), Montserrat Barniol, han signat avui el pla de treball 2015-2020 per a la custòdia del territori a Catalunya. El document mostra el compromís de la Generalitat de seguir treballant per a la promoció i la consolidació de les polítiques a favor de la biodiversitat i del patrimoni natural, un cop acabat l’anterior pla de treball (2011-2014). Per fer-ho, té previst destinar-hi 2,7 MEUR en sis anys. Dues terceres parts correspondran a subvencions per a la contractació de tècnics experts i la resta, a l’assignació anual establerta en el conveni de col·laboració amb la Xarxa de Custòdia del Territori (xct).
 
El pla consta de 3 objectius específics i 10 accions operatives, centrades en intensificar l’aliança i la concertació públic-privada, desenvolupar accions marc de promoció, suport i impuls de la custòdia i afavorir les bones pràctiques i la qualitat en la custòdia del territori.
 
Per impulsar la concertació entre els sectors públic i privat, es treballarà per desenvolupar mesures contractuals de dret civil que facilitin l’establiment d’acords de custòdia, es desenvoluparà la figura d’entitat de custòdia com a gestora de finques de titularitat pública, i s’afavorirà la presència d’organitzacions de custòdia en òrgans consultius i de participació del Govern. També s’analitzarà la possibilitat d’aplicar mesures fiscals i econòmiques que afavoreixin aquesta activitat. En concret, possibles desgravacions i incentius per als propietaris de finques amb acords i l’estudi d’instruments financers públics de suport. A més, es fomentarà l’actuació dels ens locals com a entitats de custòdia.
 
El text signat avui està orientat, a més, a afavorir la contribució de la xct en el procés d’elaboració de la Llei de la Biodiversitat i el Patrimoni Natural, a promocionar l’economia verda, i a augmentar la implicació ciutadana amb la natura i l’abast territorial de la custòdia al nostre país.
 
La custòdia del territori a Catalunya
 
La custòdia del territori és una estratègia de conservació basada en l’aliança públic-privada. El seu foment i promoció s’ha introduït en els darrers anys en la legislació ambiental com una de les línies d’actuació preferent per part de les administracions públiques. Mitjançant acords, les entitats de custòdia assessoren els propietaris perquè adoptin una gestió del territori orientada a la conservació dels valors i els recursos de les seves finques.
 
L’any 2003 es va crear, amb el suport de la Generalitat, la Xarxa de Custòdia del Territori per fomentar la coresponsabilitat entre els propietaris i usuaris en la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics. Fins al moment, s’han establert 844 acords de custòdia, que abasten prop de 43.000 hectàrees; l’any passat, se’n van formalitzar 113, amb una superfície de més de 4.200 hectàrees i durant aquest 2015, s’han establert 26 acords, que comprenen unes 640 hectàrees. Els principals àmbits afavorits són el forestal (un 46% dels acords) i el fluvial o zones humides (un 19%).
 
Des de la creació de la Xarxa, la Generalitat hi ha col·laborat a través de diferents projectes i iniciatives, invertint-hi prop d’1,8 milions d’euros. Des del 2012, ha destinat més d’1M€ a projectes de custòdia. Els últims projectes subvencionats han anat adreçats a 11 entitats i fundacions que han afavorit 90 acords que inclouen 5.894 hectàrees terrestres, 2.300 km2 marins i 76,7 km de rius.
 

1  

Imatges

Fotografia

Fotografia 390

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 50