La Direcció General de Protecció Civil (DGPC) de la Generalitat ha realitzat aquesta tarda a la sala d’actes del Departament d’Interior a Barcelona una sessió informativa sobre el desplegament del Decret 27/2001 pel qual s’aprova el Reglament d’associacions de voluntaris de protecció civil de Catalunya (AVPC) adreçada als responsables i membres de les associacions de voluntaris de Protecció Civil i també als tècnics dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona.
 
La reunió ha comptat amb l’assistència del subdirector general de Coordinació i Gestió d’Emergències, Sergio Delgado; de la cap del Servei de Logística i Operativa Territorial, Rosa Mata; i del responsable de Protecció Civil a Barcelona, Imma Solé.
 
A la jornada hi han assistit els tècnics de Protecció Civil dels ajuntaments de l’Ametlla del Vallès, de Lliça d’Amunt, de Vilanova i la Geltrú, de Rubí, de Sant Andreu de la Barca, de Badalona, de Cerdanyola, de Cardedeu, de l’Hospitalet del Llobregat, de Cabrera de Mar, de Cabrils i de Vilassar de Mar. Així com representants de les Associacions de Voluntaris de Protecció Civil (AVPC) de Caldes de Montbui, de Sant Andreu de la Barca, de Canet de Mar, de Cardedeu, de l’Hospitalet del Llobregat, de Sabadell, del Masnou, de Vilanova del Vallès i de Palafolls.
 
El subdirector general de Coordinació i Gestió d’Emergències, Sergio Delgado, ha presentat la sessió i ha explicat l’estratègia encetada l’any 2013 per impulsar el voluntariat de protecció civil com una de les tres peces del sistema de protecció civil a Catalunya (conjuntament a les administracions públiques i els serveis d’autoprotecció) alhora que es treballa en la seva ordenació, homogeneïtzació i coordinació.
 
La cap del Servei Logístic i Operativa Territorial, Rosa Mata, ha desenvolupat les directrius tècniques sobre les activitats i actuacions concretes que han de desenvolupar els voluntaris de protecció civil municipal de Catalunya explicant el detall de les mateixes. Per últim, la responsable dels Serveis Territorials de Protecció Civil a Barcelona, Imma Solé, ha recordat als assistents el procés de registre especial de les AVPC. Durant la sessió s’ha destacat la importància de que es completi aquest procés de registre especial per complir amb la normativa vigent des de l’any 2001 i no actuar al marge de la mateixa.
 
Les directrius sobre les activitats i actuacions concretes que han de desenvolupar els voluntaris de protecció civil municipal de Catalunya es van publicar el passat divendres 17 d’abril al web de Protecció Civil. Podeu consultar el document a l’enllaç http://bit.ly/1OyI5Xu
El document és el resultat del treball dels responsables de Protecció Civil de la Generalitat conjuntament amb el grup de treball de voluntaris de protecció civil de Catalunya i amb representats dels cossos d’emergència, i ha estat informat favorablement per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. Aquest treball ordena, regula i reforça la coordinació del voluntariat de protecció civil de Catalunya a través de les seves associacions.
 
El Reglament de les AVPC publicat l’any 2001 (Decret 27/2001) desenvolupa aquest dret de col·laboració fixant la dependència i actuació municipal i la vinculació als plans de protecció civil municipal. El Reglament estableix de forma genèrica que les funcions pròpies de les AVPC són la prevenció, la sensibilització envers els riscos, les activitats formatives i divulgatives i les tasques de suport a la planificació de protecció civil municipal. El Reglament, però, no especifica els aspectes operatius, malgrat sí estableix que en l’exercici de les funcions les AVPC han de seguir les línies d’actuació fixades per Protecció Civil de la Generalitat.
 
Per això, Protecció Civil de la Generalitat ha concretat quines són les actuacions operatives pròpies de les AVPC i ha establert com a pròpies i prioritàries les logístiques, és a dir, l’atenció directa a la població afectada per un risc greu o emergència.
 
En un segon nivell s’han detallat les actuacions logístiques de caràcter complementari i supeditades a formació específica. Finalment, també s’ha previst que les AVPC puguin desenvolupar funcions de caràcter preventiu en l’àmbit del recolzament als grups d’ordre, sanitari i intervenció (extinció d’incendis i salvament), condicionat a disposar de la formació específica i al comandament de l’operatiu de referència en cada cas.
 
La proposta detallada d’actuacions de les AVPC respon a les necessitats concretes derivades del sistema de protecció civil a Catalunya. Un sistema propi i que no es pot extrapolar a d’altres del nostre entorn, tant pel que fa a les competències pròpies com als recursos i organitzacions existents. Per això, les actuacions detalles pel voluntariat de protecció civil són pròpies i no sempre es podran extrapolar a altres realitats.
 
Fins que aquestes directrius tècniques no tinguin rang normatiu com a desplegament del Reglament, Protecció Civil de la Generalitat ha encetat un procés per a la seva difusió amb sessions com la d’avui a Tortosa. Aquesta ha estat la sisena de les jornades que s’han fet arreu del territori. La primera es va fer a la Catalunya Central, la segona a Girona, Lleida, Tarragona,Tortosa i avui la darrera a Barcelona.

1  

Imatges

imatge de la jornada

imatge de la jornada 2049