• El Departament ha detectat una errada tècnica en les revisions del copagament que ha comportat el cobrament de quantitats indegudes a 45 famílies
Respecte la notícia apareguda ahir, Benestar Social i Família vol comunicar que es va detectar un error tècnic en l’aplicació de la nova ordre de copagament que va provocar el cobrament de quantitats errònies a 45 famílies d’usuaris de la residència per a persones amb discapacitat intel·lectual Can Ruti. Un cop detectada l’errada, el Departament s’ha posat en contacte amb aquestes famílies i ha iniciat les gestions pertinents per a retornar aquests imports indeguts.
 
Benestar Social i Família va aprovar l’any passat una nova ordre per establir els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l’atenció a la situació de dependència. Aquesta nova ordre és una norma que desplega la llei estatal de la dependència, la qual incorpora el principi de copagament.

L’objectiu d’aquesta nova ordre és que tothom aporti en funció de la seva capacitat econòmica real per fer el sistema més just i equitatiu.

Així, d’acord amb la l’ORDRE BSF/130/2014,  de 22 d’abril,  per la qual s’estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l’atenció a la situació de dependència que estableix la Cartera de serveis socials, i la participació en el finançament de les prestacions de servei no gratuïts, s’ha practicat revisions d’ofici les persones ateses en la residència per a persones amb discapacitat intel·lectual Can Ruti.

Del total de 65 residents del centre de Can Ruti, s’ha practicat la revisió d’ofici a 45 persones a les quals s’està comunicant l’error esmentant i la immediata solució.