El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, acompanyat de la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, ha lliurat avui el I Premi LSC de Foment de la Llengua de Signes Catalana, un guardó institucional que té com a objectiu reconèixer  persones, entitats i iniciatives que contribueixen al foment, la difusió i el prestigi de la llengua de signes catalana (LSC). En aquest primera edició han estat guardonats el professor Juan Frigola Masclans, l’Escola Tres Pins de Barcelona i la televisió digital Webvisual TV.
 
La primera edició del premi, creat el passat 25 de març pel Departament de Cultura, s’ha fet coincidir amb el cinquè aniversari de l’entrada en vigor de la Llei de la llengua de signes catalana. El Premi LSC de Foment de la Llengua de Signes Catalana té caràcter biennal i s’atorga en tres categories: a una persona signant per la seva trajectòria, a una entitat i a una iniciativa que hagin destacat en el foment i la recerca sobre la llengua de signes catalana. El guardó ha estat dissenyat per Clase BCN.
 
Aquest premi forma part dels guardons institucionals de la Generalitat per a la projecció i el foment de  les llengües de Catalunya, juntament amb els premis Pompeu Fabra per al català i el premi Robèrt Lafont, de promoció de la llengua occitana.
 
El premi és atorgat per un jurat presidit pel conseller de Cultura, Ferran Mascarell. En formen part la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa; Gemma Alsina, en representació del Departament d’Ensenyament; el president de la Federació de Sords de Catalunya (FESOCA), Antonio Martínez; el membre de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans Joan Martí i Castell; la presidenta de l’Associació de Pares de Nens Sords de Catalunya, Raquel Perich, i el president de l’Associació de Persones Sordcegues de Catalunya, Ricard López.
  
Els premiats
 
Juan Frigola Masclans
Nascut a Barcelona el 1934, va ser el primer professor de llengua de signes catalana, activitat que, des de 1978, va exercir ininterrompudament durant 30 anys.
 
És autor, amb el doctor Jordi Perelló, del primer manual per aprendre la llengua de signes catalana, Lenguaje de signos manuales, editat el 1987, que inclou un extens diccionari d’equivalències entre el català i el castellà. Aquesta obra és considerada de referència bàsica encara avui.
 
El 1996 va fundar la primera associació de professors de llengua de signes catalana, APROLSC. L’any 2014 va ser guardonat amb el Premi de la LSC atorgat per la FESOCA (Federació de Persones Sordes de Catalunya), en reconeixement de la seva trajectòria en l’ensenyament i la defensa de la LSC.
 
Ha rebut el premi en la categoria de persona signant en llengua de signes catalana, per la seva trajectòria en el foment de la llengua de signes catalana.
 
 
Escola Tres Pins de Barcelona
Escola fundada el 1990, després del desdoblament del Centre Municipal Fonoaudiològic, hereu al seu torn de l’antiga Escola Municipal de Sords-Muts. L’Escola Tres Pins és la continuadora directa, tot i les interrupcions històriques, de la primera escola per a persones sordes a Barcelona (1800), que va tenir com a primera seu el Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona.
 
L’objectiu de l’escola ha estat la normalització de l’educació especial i l’establiment d’un model d’integració dels infants sords en l’escola ordinària. L'Escola Tres Pins és una escola pública municipal, on s'imparteixen les etapes d'educació infantil i primària, dels 3 als 12 anys. És una escola inclusiva, que valora la participació de tots els sectors que la formem i que fomenta els valors democràtics, de civisme, de convivència, de responsabilitat, d'esforç, de respecte i que treballa per evitar qualsevol tipus de discriminació. A la major part de les classes, juntament amb la resta de nens i nenes oïdors, hi ha un grup d'alumnes sords que comparteixen l'aula, les activitats i el treball de cada dia.
 
La intervenció educativa cap a l'alumnat sord es fa en modalitat bilingüe: llengua de signes catalana (LSC) - llengua oral escrita i parlada. La llengua de signes garanteix la comunicació primerenca, l'adquisició de llenguatge de manera cronològicament normalitzada i l'accés a la informació i al currículum. La LSC és present a l'aula ordinària mitjançant la traducció-interpretació del logopeda referent de l'agrupament. Per tal d'afavorir la comunicació entre iguals, els alumnes oïdors també treballen la LSC.
 
Ha rebut el premi en la categoria d’entitat que ha destacat en el foment de la llengua de signes catalana.
 
Webvisual TV
Televisió digital en llengua de signes catalana adreçada a les persones sordes, que permet l’accés a la informació a través d’Internet. Aquesta TV és única a l’Estat espanyol i fomenta la difusió i la normalització de la llengua de signes catalana, de manera atractiva, visual i comunicativa.
 
Ha rebut el premi en la categoria d’iniciativa, projecte, estudi o recerca de foment de la llengua de signes catalana.
 
 
La llengua de signes catalana
 
Segons les darreres dades de població de Catalunya, el 2013 hi havia 28.126 persones declarades amb discapacitat auditiva. Durant el curs 2013-2014 hi va haver 1.928 alumnes amb discapacitat auditiva que van seguir els seus estudis en la modalitat oral o bé en la modalitat bilingüe LSC/català.
 
L’Estatut d’autonomia preveu que la llengua de signes catalana ha de ser objecte d’ensenyament, protecció i respecte. El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 17/2010, de 3 de juny, de la llengua de signes catalana, que preveu a l’article 8.1 que l’Administració de la Generalitat ha de difondre l’existència de la llengua de signes catalana. L’any 2012 el Govern va crear el Consell Social de la Llengua de Signes Catalana com a òrgan d’assessorament, consulta i participació social en la política lingüística del Govern amb relació a la llengua de signes catalana. La Direcció General de Política Lingüística és l’òrgan competent per a la direcció, planificació, coordinació interdepartamental i execució de la política lingüística en relació amb la llengua de signes catalana.