El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) farà efectiu demà divendres, 5 de juny, el pagament del l’ajut per a la millora de la qualitat de la carn de boví, l’ajut per a la millora de la qualitat de la llet i els productes lactis de vaca, i l’ajut al foment de la qualitat dels llegums, campanya 2014, per un import total d’1.594.230,52 euros, a un total de 1341 productors.
 
L’objectiu dels ajuts directes, que formen part de la Política Agrària Comuna (PAC), és el suport a la renda de les explotacions agràries per tal d’assegurar el seu manteniment i evitar l’abandonament de terres i el despoblament del medi rural. Aquest suport al sector agrari reforça, al mateix temps, el teixit econòmic i productiu, mitjançant el manteniment de l’activitat agrària així com de la indústria i comerç que s’hi relaciona.
 
 
Ajut per a la millora de la qualitat de la carn de boví
 
·           Objecte: fomentar la millora de la qualitat i la comercialització de la carn de boví.
 
·           Persones beneficiàries: titulars d’una explotació de bovins, pels caps sacrificats dins d’algun sistema de qualitat de carn reconegut oficialment.
 
·           Dades del pagament: 1.186 productors, que rebran un total d’1.413.697,85 €
 
·           Import unitari: 11,25741082 €/cap.
 
·           Imports i beneficiaris, per comarca i demarcació:
 
Comarca
Imports
Beneficiaris
Alt Empordà
64.857,25
48
Alt Urgell
11.121,64
18
Alta Ribagorça
2.291,53
14
Anoia
13.190,47
12
Bages
89.152,38
64
Baix Camp
7.601,29
4
Baix Ebre
5.108,50
4
Baix Empordà
15.653,04
10
Berguedà
32.770,58
42
Cerdanya
3.174,60
12
Conca de Barberà
9.814,58
7
Garrigues
98.959,33
75
Garrotxa
18.117,16
16
Gironès
16.219,71
12
Noguera
183.495,60
142
Osona
64.201,22
44
Pallars Jussà
31.374,15
40
Pallars Sobirà
5.800,91
29
Pla de l'Estany
36.434,75
24
Pla d'Urgell
44.293,07
37
Priorat
4.996,74
3
Ribera d'Ebre
1.061,94
1
Ripollès
13.805,98
31
Segarra
92.484,93
73
Segrià
402.935,93
304
Selva
11.290,11
9
Solsonès
12.665,17
13
Tarragonès
4.337,23
3
Terra Alta
3.963,25
4
Urgell
80.681,85
66
Val d'Aran
111,30
3
Vallès Occidental
7.561,04
7
Vallès Oriental
24.170,62
15
 
Demarcació
Imports
Beneficiaris
Barcelona
31.731,66
22
Catalunya Central
211.979,82
175
Girona
176.378,00
150
Lleida
956.724,84
813
Tarragona
26.749,84
17
Terres de l'Ebre
10.133,69
9
 
 
 
Ajut per a la millora de la qualitat de la llet i els productes lactis de vaca
 
·           Objecte: fomentar la producció de productes lactis de qualitat en el boví de llet.
 
·           Persones beneficiàries: titulars d’explotacions de bovins de llet i que comercialitzin la seva producció a l’empara d’una de les següents línies: Sistema de qualitat o Etiquetatge facultatiu amb el logotip de la ‘Lletra Q’.
 
·           Dades del pagament: 128 productors, que rebran un total de 167.792,35 euros.
 
·           Import unitari:    programes qualitat d’àmbit comunitari: 15,69758192 €/cap.
                                   programes qualitat d’àmbit estatal: 12,55806554 €/cap.
 
·           Imports i beneficiaris, per comarca i demarcació:
 
Comarca
Imports
Beneficiaris
Alt Empordà
5.686,27
2
Alt Urgell
83.718,37
59
Bages
835,48
1
Cerdanya
25.949,41
45
Garrotxa
62,34
1
Gironès
12.971,79
3
Maresme
1.284,40
1
Osona
32.682,91
14
Vallès Oriental
4.601,38
2
 
Demarcació
Imports
Beneficiaris
Barcelona
5.885,78
3
Catalunya Central
33.518,39
15
Girona
18.720,40
6
Lleida
109.667,78
104
 
 
Ajut al foment de la qualitat dels llegums:
 
 
·           Objecte: fomentar i protegir la producció de qualitat dels llegums de consum humà produïts sota distintius d'origen i qualitat agroalimentària.
 
·           Persones beneficiàries: agricultors amb plantacions de lleguminoses amb inscripció en Denominacions d’Origen Protegides (DOP), Indicacions geogràfiques Protegides (IGP), Agricultura Ecològica, o altres denominacions de qualitat diferenciada.
 
·           Dades del pagament: 27 productors, que rebran un total de 12.740,32 euros.
 
·           Imports i beneficiaris per comarca i demarcació:
 
Comarca
Imports
Beneficiaris
Alt Empordà
2.088,68
2
Anoia
1.998,53
1
Conca de Barberà
83,59
1
Garrotxa
14,33
1
Maresme
89,81
1
Noguera
1.083,17
1
Segarra
695,81
2
Urgell
965,25
1
Vallès Occidental
501,66
3
Vallès Oriental
5.219,49
14
 
 
Demarcació
Imports
Beneficiaris
Barcelona
5.810,96
18
Catalunya Central
1.998,53
1
Girona
2.103,01
3
Lleida
2.744,23
4
Tarragona
83,59
1
 
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.