• L’Oficina Tècnica del programa, gestionada per l’Institut d’Assistència Sanitària, presenta els resultats de la primera ronda a l’Hospital de Palamós
Responsables de l’Oficina Tècnica del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte (PDPCCR) presenten avui a l’Hospital de Palamós els resultats de la primera ronda d’implantació del programa a la comarca del Baix Empordà.
 
En aquesta primera ronda han donat positiu 770 dels estudis fets, és a dir, un 6,84% dels testos realitzats. En aquests casos, els afectats –majoritàriament homes- han estat citats per a una visita a la unitat d'endoscòpies de l’Hospital de Palamós, on se'ls ha informat del resultat i del procés a seguir a partir d'aleshores, que parteix de la realització d’una colonoscòpia diagnòstica. El 78,44% dels que han donat positiu a la determinació de sang oculta en femta, han acceptat fer-se la colonoscòpia, és a dir, se n’han realitzat fins a 604. En la majoria dels casos, el 69,7%, la prova ha permès localitzar adenomes, pòlips o diagnosticar una malaltia inflamatòria intestinal al pacient, mentre que en un 6,46% dels casos s’ha detectat un càncer. El resultat final ha estat que la primera ronda del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte ha permès diagnosticar fins a 39 càncers al Baix Empordà, amb una prevalença de 3,46  casos per cada mil habitants.
 
Durant aquesta primera ronda es va convidar a participar-hi a una població de 29.523 persones, i 11.259 es van acceptar la invitació, és a dir, doncs, que es va comptar amb una participació del 38,14%. La participació en el programa és voluntària, amb una realització biennal. S'invita a la població diana -tots els homes i dones que tinguin entre 50 i 69 anys durant l'any en curs-, els quals reben una carta a casa seva on se'ls explica el programa i se'ls informa de com participar-hi. Els que volen participar-hi, s’han de dirigir a una oficina de farmàcia adherida al programa, on se li dóna un kit per dipositar una mostra de femta i les instruccions de com conservar-la fins que la porti de nou a la farmàcia. Aquestes  mostres s’envien al laboratori del PDPCCR, on es fa una anàlisi per detectar si hi ha restes de sang a la femta.
 
El PDPCCR es va començar a implantar l’any 2013 a la Regió Sanitària de Girona per la comarca del Baix Empordà, per l’ABS de Torroella de Montgrí. Durant el 2013 i el 2014 es va anar estenent progressivament a totes les ABS d’aquesta comarca, fins a principis de 2015, quan es va donar per tancada la primera ronda, per començar de nou amb Torroella de Montgrí la segona ronda. A principis d’aquest any, el Programa també s’ha començat a implantar a les comarques de la Garrotxa i el Ripollès.
 
Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte
Aquest programa, situat en el marc del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 de potenciar els aspectes preventius, ha implicat la coordinació dels col·legis de farmacèutics de Girona, l'atenció primària, i la unitat de colonoscòpia de l’Hospital de Palamós i l'Oficina Tècnica de Cribratge, gestionada per l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), tot plegat amb el suport del CatSalut.
 
Cal tenir present que aquest programa està adreçat a la població que té més possibilitats de patir aquest tipus de tumors. A Catalunya cada any se’n diagnostiquen més de 4.000 casos nous de càncer de còlon i recte i actualment ha esdevingut la segona causa de mort per càncer a Catalunya, tant en homes com en dones, amb 1.900 defuncions/any. Així doncs, la supervivència als cinc anys se situa al voltant del 50%. La tendència recent indica una clara estabilització de la mortalitat en homes i un descens en dones.
 
La majoria dels càncers de còlon i recte es desenvolupen a partir de pòlips adenomatosos. Això no obstant, la presència de pòlips és freqüent a la població i només un petit percentatge progressa a càncer. El temps mitjà necessari per a completar aquesta progressió és llarg, probablement de 10 o més anys, fet que permet detectar precoçment el càncer de còlon i recte i millorar-ne el pronòstic.
 
Donat que aquest càncer és asimptomàtic fins que està molt avançat, és molt important la participació en aquest tipus de programes de detecció precoç. La prova de detecció de sang oculta en femta és l’única que ha demostrat la seva eficàcia en assaigs controlats aleatoritzats.
 
Programa de la Jornada:
 
13.00 h Presentació de la jornada
Dr. Xavier Pérez, director assistencial de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE)
13.15 h Resultats de la primera ronda - Baix Empordà
Sra. Gemma Renart, tècnic d’avaluació del Programa de detecció precoç de cáncer de còlon i recte a la Regió Sanitària de Girona. Institut d’Assistència Sanitària (IAS)
13.35 h Experiència de la Unitat de Colonoscòpies i l’impacte del programa de cribratge
Dr. Marco Alburquerque, metge de l’aparell digestiu de l’Hospital de Palamós (SSIBE)
13.55 h Experiència de la consulta d’infermeria i avaluació preoperatòria conjunta
Sr. Sergi Ortega, diplomat d’infermeria de l’Hospital de Palamós (SSIBE)
14.15 h Valoració del programa de cribratge per part del col·legi de farmacèutics de Girona
Sr.Josep Brunsó, Col·legi de Farmacèutics de Girona
14.35 h Clausura de la jornada
Dr. Josep Trias, gerent del CatSalut a Girona
Dr. Miquel Carreras, coordinador del Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte a la Regió Sanitària de Girona. Institut d’Assistència Sanitària (IAS)