• El Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics també assenyala que, a l’estiu, l’increment tèrmic és encara més marcat (+0,33 °C/dècada) i la disminució de la precipitació més important (-5,0 %/dècada).
 
  • El nivell del mar a l’Estartit ha augmentat 3,9 cm/dècada (1990-2014), i la temperatura de l’aigua del mar en els primers 50 metres de fondària ha augmentat a un ritme de 0,3 °C/dècada (1974-2014).
 
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha publicat la vuitena edició del Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics (BAIC-2014), que avalua l’evolució recent del clima de Catalunya a partir de l’anàlisi de diferents indicadors de canvi i variabilitat climàtics.
 
En aquest butlletí s’utilitzen sèries climàtiques d’àmplia cobertura temporal que han superat rigoroses tècniques d’anàlisi de qualitat i d’homogeneïtat i que asseguren una bona imatge de l’evolució del clima a Catalunya. Enguany, a banda d’actualitzar els resultats amb les dades corresponents al 2014, s’ha ampliat el nombre de sèries amb la incorporació de Puigcerdà. D’aquesta manera, es disposa de 24 sèries de temperatura i 68 de precipitació que cobreixen el període 1950-2014 i que són un bon testimoni del canvi climàtic apreciat al conjunt del país.
 
Com a resultats generals per al període 1950-2014, s’aprecia que la temperatura mitjana anual de Catalunya s’ha incrementat a un ritme de +0,23 °C/dècada (valor estadísticament significatiu), mentre que la precipitació mitjana anual mostra una lleugera tendència a la reducció, -1,2 %/dècada (valor sense significació estadística). L’estiu és l’època de l’any amb un increment tèrmic més marcat (+0,33 °C/dècada) i una disminució de la precipitació també més important (-5,0 %/dècada), ambdós valors estadísticament significatius.
 
El nivell del mar a l’Estartit ha augmentat 3,9 cm/dècada en els darrers 25 anys (1990-2014), i la temperatura de l’aigua del mar en els primers 50 metres de fondària, també a l’Estartit, ha augmentat a un ritme de +0,3 °C/dècada en els darrers 40 anys (període 1974-2014). Pel que fa a l’onatge, els registres de l’Estartit per al període 1991-2014 presenten una tendència positiva (augment) en el nombre anual de dies de mar plana, arrissada o marejol (onades inferiors a 0,5 metres d’alçada) igual a +21,5 dies/dècada, i especialment marcat a la primavera i l’estiu.
 
En el BAIC 2014 es mostra també el resultat de calcular els índexs climàtics a vint-i-quatre sèries de temperatura i precipitació repartides pel territori i cobrint el període 1950-2014. Aquests índexs aporten informació sobre l’evolució dels extrems climàtics i es basen en l’anàlisi de dades a resolució diària. Com a resum, les 24 sèries indiquen una tendència clara i significativa d’aquells índexs que reflecteixen millor l’augment de la temperatura experimentat, però no ofereixen resultats concloents i generalitzables en relació a la precipitació.
 
Concretament hi ha tres índexs (“Dies d’estiu”, “Nits càlides” i “Dies càlids”) que presenten tendències positives (augment) estadísticament significatives en totes les sèries estudiades, i l’índex “Dies freds” presenta una tendència clara a la disminució arreu. A destacar també els increments (significatius a gairebé tot el territori) experimentats en els índexs “Indicador de durada de la ratxa càlida”, “Nits tropicals” o “Màxima de la temperatura màxima”. La resta dels índexs relacionats amb la temperatura donen, en general, tendències comunes per a totes les sèries estudiades, encara que no tots els resultats arriben al nivell de significació estadística demanat.
 
Es presenta també l’evolució de 30 índexs climàtics relacionats amb la temperatura i la precipitació als dos punts amb les sèries més llargues i completes del país: l’Observatori de l’Ebre (1905-2014) i l’Observatori Fabra (1913-2014). Hi ha alguns índexs que presenten una tendència estadísticament significativa i del mateix signe a ambdós observatoris; així, disminueixen els índexs “Nits fredes”, “Dies freds” i “Indicador de durada de ratxa freda”, i augmenten els índexs “Dies d’estiu”, “Nits tropicals”, “Màxima de la temperatura màxima”, “Mínima de la temperatura mínima”, “Nits càlides”, “Dies càlids”, “Indicador de la durada de la ratxa càlida” i“Amplitud tèrmica anual”. També es detecta un augment significatiu en les hores de sol efectives (per al període comú 1968-2014). Pel que fa als índexs relacionats amb la precipitació, només s’observa coincidència dels dos observatoris en la tendència positiva (augment) estadísticament significativa de l’”Índex simple d’intensitat diària”.
 
A la pàgina web de l’SMC (www.meteo.cat) es pot consultar un resum executiu del BAIC-2014, així com la totalitat de l’informe desgranat per capítols.
ATM
Evolució de la temperatura mitjana anual per al període 1950-2014 i per al conjunt de Catalunya. Els valors s'expressen com a anomalies respecte el període de referència 1971-2000, i la corba negra indica una mitjana mòbil d'onze anys de període.
APPT
Evolució de la precipitació anual per al conjunt de Catalunya i per al període 1950-2014. Els valors s'expressen com a % respecte a la mitjana del període de referència 1971-2000, i la corba negra indica una mitjana mòbil d'onze anys de període.

3  

Fitxers adjunts

Nota informativa

Nota informativa
PDF | 352

Taula ATM

Taula ATM
PNG | 158

Taula APPT

Taula APPT
PNG | 170