L’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta ha començat a implementar un programa específic de donació de còrnies, que hauria de permetre arribar a 120 donants de cadàver cada any quan el programa estigui a ple rendiment. Tot i les campanyes que es fan per fomentar la donació, actualment l’activitat d’extracció de teixits, com ara les còrnies, es veu pràcticament limitada als donants multiorgànics que moren. En els darrers cinc anys a l’Hospital Dr. Josep Trueta s’ha obtingut una mitjana anual de deu donacions de còrnies, tot i que el ventall de possibles donants és molt gran, ja que gairebé no hi ha límit d’edat i que, fins i tot, els pacients amb processos oncològics poden ser donants de còrnies. Només es rebutgen les donacions de les persones que pateixen malalties hematològiques i de les que tenen serologies positives per hepatitis B, hepatitis C o sida.
 
L’extracció d’aquesta membrana ocular d’un difunt és una intervenció de poca complexitat, però requereix un nivell molt alt de coordinació entre professionals de diferents unitats i serveis. Per això, una de les primeres accions que s’han dut a terme són sessions formatives a una vintena de professionals d’infermeria del Banc de Sang i Teixits, d’infermeria d’urgències i de residents de medicina de cures intensives, que han après la tècnica d’extracció de les còrnies dels ulls. Al mateix temps, també s’han fet tallers de simulació d’entrevistes familiars, ja que en la majoria dels casos es disposa de molt poc temps entre que la família s’assabenta de la defunció i es pot dur a terme l’extracció dels teixits. Aquest tipus de donacions ha de permetre complementar l’activitat generadora d’òrgans i teixits.
 
Els teixits que s'extreuen d'un donant cadàver són sobretot vàlvules cardíaques, ossos, artèries, pell i còrnies, que són reimplantats a receptors per millorar-los la qualitat de vida.
 
En el marc del programa també s’ha creat un grup de treball amb l’Institut Català d’Oncologia, ja que la potencialitat de donacions en oncologia gairebé representa el 50% dels casos. S’ha definit la implementació del procés de donació de còrnies dins la pràctica diària i també s’ha editat un díptic informatiu per conscienciar de la importància de les donacions. Cada any es trasplanten més de 1.000 còrnies a Catalunya, però continua havent-hi llista d’espera. Amb el nou programa s’ha fet una avaluació de les situacions en què es produeixen pèrdues potencials de donants a l’Hospital, per identificar-les i aplicar-hi línies de millora. Un exemple és el seguiment  específic dels pacients més crítics i la revisió dels sistemes d’alerta de defuncions que es produeixen en l’entorn hospitalari, tot i que només una part d’aquestes corresponen a possibles donants.
 
Les còrnies que s’extreuen s’envien al Banc de Sang i Teixits de Catalunya, que s’encarrega de la preservació, validació i posterior distribució als centres que les necessiten.
Aquest programa s’ha posat en marxa en el context de la reorganització de la coordinació de trasplantaments de l’Hospital Dr. Josep Trueta, iniciat el mes de gener amb la incorporació de la Dra. Núria Masnou com a coordinadora.
 
Precisament ahir, Masnou va participar a la roda de premsa celebrada al Departament de Salut amb motiu del Dia Mundial del Donant, juntament amb el director del Servei Català de la Salut, Josep Maria Padrosa, i el director de l’Organització Catalana de Trasplantaments, Jaume Tort. A la roda de premsa, en la qual també va intervenir una donant de fetge, es va fer la presentació de les noves eines de promoció de la donació d’òrgans.