El decret de preus públics universitaris per al curs 2015-2016 no aplicarà l’actualització de l’IPC, d’acord a la proposta que el Govern ha presentat avui a la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya. Aquest òrgan, integrat pels rectors i els presidents dels Consells Socials de les Universitats, ha informat positivament sobre el decret que s’aprovarà en el proper Consell Executiu del Govern. Aquest decret afecta els preus dels serveis acadèmics i complementaris dels ensenyament que presten les universitats públiques de catalanes i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per al pròxim curs.
 
La congelació dels preus públics universitaris, que ja es va aplicar el curs 2013-2014, respon a l’objectiu de facilitar l’accés als estudis. Així, per tercer curs consecutiu, els preus dels crèdits matriculats per primera vegada seran els mateixos: 25,27 euros per als estudis de coeficient A; 35,77 euros pels de coeficient B; i 39,53 per als de coeficient C. El Govern dóna així compliment al compromís de la Secretaria d’Universitats i Recerca de mantenir els preus dels crèdits matriculats per primera vegada després de l’aplicació, al 2012, del sistema que estableix el pagament en funció del nivell de renda familiar. Un mecanisme que garanteix que ningú quedi fora de la universitat per motius econòmics.
 
També es congelen els preus en les repeticions de matrícula, màsters, doctorats i serveis acadèmics administratius. En el cas dels màsters que no habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades, continua l’opció de rebaixa de fins a un 30% sobre el preu del crèdit. Així, es mantenen els dos preus diferenciats entre els estudis que habiliten (41,17 euros/crèdit) i els que no habiliten (65,87 euros/crèdit, susceptible a la bonificació del 30%).
 
Pel que fa a les Beques Equitat, es continuarà aplicant el tram més baix  –que preveu una bonificació del 50%– per a tots aquells estudiants que compleixen els requisits econòmics per ser beneficiaris de les beques del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports (MECD) però que queden exclosos dels ajuts estatals al tenir una nota entre 5 i 5,5. Així mateix, les Beques Equitat mantindran la bonificació a les enginyeries que es va aplicar el curs 2013-2014 després del canvi de coeficient d’estructura docent.
 
Pel que fa al fraccionament del pagament de la matrícula, el decret de preus per al curs 2015-2016 introdueix l’obligatorietat de que, com  mínim, aquest fraccionament sigui el mateix que el curs anterior, que voldria dir, que es faci en tres fases. Com a novetat, a través de l’AGAUR, s’estableix un sistema de pagament fraccionat de fins a 10 mesos, que permet el finançament del 100% de l'import de la matrícula dels estudis universitaris, amb un cost fix d'obertura (14 euros en matrícules semestrals  i 24 euros en anuals ) i un tipus d'interès del 0%.
 
Així mateix, el decret de preus afegeix la possibilitat que les universitats posin en marxa sistemes d’ajuts per atendre a aquells estudiants que es trobin en circumstàncies personals sobrevingudes. Un mecanisme que s’afegeix al programa especial impulsat per l’AGAUR el curs passat per atendre als universitaris amb problemes econòmics sobrevinguts.  Des del curs 2014-2015, el termini per comunicar una nova situació econòmica que doni dret a beca és ininterromput i, per tant, durant tot l’any es resolen aquestes peticions.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 44