La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) ha ratificat avui els acords de dues de les tres comissions creades el març passat per estudiar l’impacte de la implementació dels graus de 3 anys en l’oferta de titulacions. Concretament, el màxim òrgan d’ordenació universitària a Catalunya -integrat pel Govern i pels rectors i presidents dels Consell Socials de les 12 universitats- ha donat llum verda als acords consensuats en el si de la Comissió de garantia de l’accés dels estudiants, preus i beques; i de la Comissió de garantia del finançament de les universitats.
 
L’acord de la Comissió de garantia de l’accés dels estudiants, preus i beques estableix que els titulats dels futurs graus de 180 crèdits podran cursar el primer any de màster a preu de grau. Un dret del que gaudiran durant els cinc cursos posteriors a la graduació. En aquest període, podran cursar 60 crèdits d’un estudi de màster al mateix preu públic vigent del grau en què s’han  titulat, a través de les Beques Equitat.
 
L’objectiu final d’aquest acord és que “a mesura que millorin els ingressos fiscals, s’equiparin els preus públics dels màsters amb els dels graus”, segons ha explicat el secretari general del CIC, Claudi Alsina, que presideix les tres comissions. Així ho recull el document subscrit pel sistema universitari català.
 
La futura implantació de graus de 180 crèdits, que possibilitarà un model flexible  en què convisquin graus de 3 i 4 anys amb màsters d’1 i 2 anys, tampoc afectarà econòmicament a les universitats. En aquest sentit, la Comissió de garantia del finançament de les universitats ha acordat que el Govern compensi les eventuals reduccions per crèdits matriculats i preus atribuïbles als canvis d’estructura dels estudis.
 
Aquesta mesura, juntament amb el compromís de mantenir l’aportació de la Generalitat al finançament del conjunt del sistema universitari, “evitarà que els possibles canvis en graus i màsters de l’oferta de titulacions tingui efectes econòmics negatius per a les universitats”, ha subratllat Alsina.
Una vegada ja s’han formalitzat els acords de les dues comissions de caràcter econòmic, s’iniciaran els treballs de la tercera comissió: la de garantia de la qualitat acadèmica que analitzarà àrea de coneixement per àrea de coneixement si hi ha algun àmbit en què té sentit fer algun tipus de canvi de graus de 4 anys a graus de 3.
 
Les comissions estan formades per dos integrants de cada universitat, dos membres del Govern i dos membres del Consell de l’Estudiantat de les Universitats de Catalunya (CEUCAT).
 
El secretari general del CIC ha destacat que “el consens del sistema universitari català marca una diferència respecte a l’Estat espanyol”. Així mateix, ha recordat que a Catalunya no es treballa per passar d’un sistema rígid de 4 anys a graus de 3 sinó que “el model a estudiar és la possibilitat de si alguns graus poden passar a 180 crèdits perquè en el sistema català convisquin graus de 3 i 4 anys amb màsters d’1 i 2 anys”. La finalitat és “tenir un sistema flexible com a la majoria de països europeus”.
 
 
Quatre graus de nova creació de 180 crèdits per al curs 2016-2017
 
De cara al curs 2016-2017, es posaran en marxa quatre graus de 180 crèdits. Es tracta de “propostes singulars, són graus que no existeixen i estan molt orientats a la internacionalització”, ha subratllat Alsina.
 
Els nous graus de 180 crèdits són:
-     Producció digital, impartit per la UB.
-     Bioinformàtica, grau interuniversitari de la UPF, la UB i la UPC.
-     Global studies, de la UPF.
-     Disseny i art digital, de la UOC.
 
Pel que fa a la resta del sistema i de titulacions, no s’introduiran canvis fins que no es coneguin les conclusions de la Comissió de garantia de la qualitat acadèmica.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 51