• El govern aposta per la tecnologia amb la incorporació de tauletes per analitzar en temps real el foc forestal i drons que permetran obtenir mapes
  • El Departament d’Interior està impulsant la convocatòria de 153 noves places de bombers funcionaris i 300 de bombers voluntaris
  • S’incorporen 4.500 noves jaquetes forestals per a tots els bombers per millorar les seves condicions de treball
  • Agricultura ha incrementat en 2 M€ el pressupost de prevenció el 2015, que puja a 16,5 M€ a través de la incorporació d’ajuts del PDR
El Govern presenta una campanya forestal 2015 amb més recursos materials, més tecnologies i més bombers.
 
El Govern ha presentat al Parlament de Catalunya les actuacions que es portaran a terme en matèria de prevenció i extinció d’incendis en la Campanya d’incendis forestals 2015.
 
La campanya d’aquest any està marcada principalment per la priorització dels esforços en el període de màxim risc (juliol-agost), les millores tecnològiques, modificacions organitzatives i normatives, i les noves línies de treball per, d’una banda, donar major capacitat de resposta i efectivitat a tots els agents humans i materials que lluiten contra el foc i la coordinació estreta entre els diferents col·lectius i cossos que intervenen en la prevenció i l’extinció dels incendis forestals; i de l’altra, consolidar la recuperació de l’activitat econòmica relativa als massissos forestals.
 
La campanya forestal es realitza de forma coordinada entre el departament d’Interior i el departament d’Agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural.
 
 
Novetats i prioritats de la Campanya forestal 2015 impulsades des d’Interior
 
-      Noves places de Bombers funcionaris i voluntaris. S’estan impulsant la convocatòria de 153 noves places de bombers funcionaris i 300 de bombers voluntaris.
 
-      Més recursos materials. S’incorporen noves jaquetes forestals a tots els bombers i s’aposta per les noves tecnologies aplicades a la prevenció i acció contra els focs. Pel que fa als mitjans aeris, en tindrem un més que l’any passat, en total seran 36, dels quals 26 son helicòpters i 10 avions, augmentant un helicòpter de comandament.
 
-      Aplicació de tecnologia punta. Hi haurà simulador d’incendis i tauletes (20) per analitzar en temps real el foc forestal i la utilització de drons (avions no tripulats) que permetin als Bombers obtenir mapes i imatges de l’avenç dels incendis i de les seves zones de difícil accés.
 
-      Renovació i aplicació de la Xarxa Rescat. S’ha renovat 1.700 emissores portàtils RESCAT (un cop finalitzada aquesta renovació s’hauran canviat més del 75% de les emissores portàtils de Bombers i el 100% de les emissores disposaran de GPS)
 
 
Novetats i prioritats de la Campanya forestal 2015 impulsades des d’Agricultura
 
Les dues línies estratègiques d’acció de prevenció són actuacions en infraestructures estratègiques d’autoprotecció, i dinamització del sector de la fusta i dels aprofitaments forestals que incideixen directament en la millora de la gestió dels boscos.
 
Algunes actuacions destacades que impulsa el departament en aquest l’àmbit són:
 
-      Increment oferta de fusta i subhastes de forests públics, que han permès incrementar la millora i gestió sostenible en una superfície aproximada de 3.553 ha.
 
-      Promoure la gestió forestal sostenible a través de l’aprofitament de la biomassa forestal i agrícola
 
-      Comissió tècnica creada l’any passat, per a l’execució dels plans d’aprofitament forestal, amb participació del sector (serradors i rematants).
 
-      Línia d’actuació per fomentar l’ús de la fusta en construcció (conveni amb Incafust)  per desenvolupar projectes exemplificadors en edificis de la Generalitat; rehabilitacions (a través dels Plecs de condicions tècniques en les licitacions per a edificis públics).
 
-      Foment del consum de fusta.
 
-      Nou Pla de Desenvolupament rural 2014-2020 (actualment en informació pública) 
 
-      Pla general de política forestal de Catalunya 2014–2024, aprovat el juny 2014.
 
-      Projecte de llei del sòl d’ús agrari.
 
-      Regulació  dels instruments d’ordenació forestal. La figura dels projectes d’ordenació forestal d’àmbit municipal o supramunicipal