Una parella de morells xocolaters Aythya nyroca nia a la Reserva Natural d’Utxesa, al Segrià i treu cinc pollets, els primers que mai hagin nascut a Catalunya en el segle XXI
Imatge del mascle de morell xocolater captada ahir mentre descansava a la llacuna de la Reserva d'Utxesa
Imatge del mascle de morell xocolater captada ahir mentre descansava a la llacuna de la Reserva d'Utxesa
 
Aquests primers dies de juny ha saltat la notícia. Després que aquesta primavera fos detectada la presència d’una parella d’adults presents a la Reserva Natural d’Utxesa, al Segrià, en el decurs de tasques rutinàries de seguiment de les espècies amenaçades que nien a la zona, el passat dia 4 de juy s’ha pogut comprovar la reproducció segura del morell xocolater (castellà: porrón pardo) Aythya nyroca a una de les zones de la Reserva Natural.
 
Cinc pollets de poca edat acompanyaven la femella per la zona, on també hi havia altres espècies d’aiguamoll indicadores de bona qualitat de les aigües, mentre que el mascle restava descansant per la zona.
 
Es tracta del primer cop que es confirma en temps recents la reproducció a Catalunya d’aquesta espècie catalogada com ‘en peligro de extinción’ pel  Real  Decreto  139/2011,  de  4  de  febrero,  para  el  desarrollo  del  Listado  de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
 
 
 
Imatge de la femella híbrida vista a la sèquia major de Vila-Seca l'hivern passat
Imatge de la femella híbrida vista a la sèquia major de Vila-Seca l'hivern passat
El morell xocolater és una espècie amenaçada de la qual hi ha una cita antiga de reproducció al delta de l’Ebre l’any 1962 i de la qual hi ha poques observacions hivernals, algunes d’elles atribuïdes a híbrids amb morell de cap roig (Aythya ferina). Aquestes hibridacions –típiques en espècies colonitzadores o en el límit de la seva àrea de reproducció- fan suposar que s’hagi produït algun episodi de cria entre morell xocolater i de cap roig particularment a la Sèquia Major de Vila-seca i Salou i al Delta del Llobregat. Però l’episodi documentat a Utxesa és el primer comprovat entre una parella pura d’aquesta espècie.
 
Amb una població inferior a les deu parelles a tot l’estat espanyol, l’espècie és en perill en part per ser una espècie molt sensible i lligada a masses d’aigua, especialment les dolces, amb abundant vegetació submergida de macròfits –indicadors de bona qualitat d’aigües-. Justament aquesta tipologia de llacunes és escassa a la major part de la Mediterrània per la introducció de peixos que remenen el fons i en modifiquen la transparència (com carpes o silurs) i pels processos d ’eutrofització de les aigües.
Vista general de  la reserva d'Utxesa
Vista general de la reserva d'Utxesa
La Reserva Natural d’Utxesa
 
La Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat efectua tasques de gestió de la Reserva Natural i de monitorització de les espècies en perill d’extinció que hi habiten als canyissars de la zona que són el repicatalons o picampall Emberiza schoeniclus whiterby [castellà: escribano palustre] i les amenaçades a nivell català mallerenga de bigotis Panurus biarmicus [castellà: bigotudo] i boscarla mostatxuda Acrocephalus melanopogon [castellà: carricerín real].
 
En el decurs d’aquests treballs és que ha estat detectat el morell xocolater, a la mateixa zona que habiten les altres espècies amenaçades i que esdevé un pol de conservació prioritari per a aquestes espècies d’aiguamoll a nivell català, estatal i del sud d’Europa.
 
Les dades que s’estan obtenint estan permetent relacionar el rol d’aquesta zona humida en relació a d’altres de la vall de l’Ebre a l’Aragó i més al nord així com la resta de zones humides interiors catalanes. Així mateix s’estan obtenint interessants conclusions en relació a l’ecologia d’aquestes espècies amenaçades que esperem generin informació d’interès que permeti garantir-ne la conservació.

3  

Fitxers adjunts

f1

f1
JPG | 4457

f2

f2
JPG | 1004

f3

f3
JPG | 4982