Al quart trimestre del 2014, l’índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana en relació amb els països industrialitzats presenta una evolució favorable en termes interanuals, amb una millora de 0,4 punts percentuals, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i el Departament d’Economia i Coneixement. Aquesta millora de competitivitat es produeix principalment respecte als nous països industrialitzats asiàtics.
 
L’evolució favorable del tipus de canvi ha contrarestat la pèrdua de competitivitat del component dels preus industrials respecte del conjunt dels països industrialitzats. El component nominal ha millorat 1,3 punts percentuals al quart trimestre del 2014 en relació amb el mateix període de l’any anterior, mentre que el component dels preus industrials ha empitjorat (0,9 punts percentuals).
 
Per àrees geogràfiques, l’evolució interanual de l’indicador de competitivitat en preus mostra una evolució favorable respecte dels nous països industrialitzats d’Àsia, de 2,7 punts percentuals i una lleugera millora en els països desenvolupats, de 0,2 punts. En ambdós casos, l’evolució dels tipus de canvi contraresta la pèrdua de competitivitat del component dels preus industrials. D’altra banda, l’índex de competitivitat empitjora per l’evolució del component preus als mercats europeus (0,5 punts) i als mercats de la zona euro (1,1 punts).

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 74