La directora de l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció també establirà contactes i converses pel que fa a les línies de treball sobre les adopcions internacionals a Catalunya

 
La directora de l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció, Núria Canal, participa en la quarta reunió de la Comissió Especial del Conveni relatiu a la Protecció del Menor i a la Cooperació en Matèria d'Adopció Internacional de la Haia. La trobada, que té lloc del 8 al 12 de juny, se celebra a l’Acadèmia de Dret Internacional Privat de la Haia.
 
La Comissió es reuneix cada 5 anys i constitueix un instrument de revisió i actualització del conveni en què hi participen conjuntament les Autoritats Centrals dels països d’origen i les Autoritzats Centrals dels països d’acollida. A Catalunya el procés legal de l'adopció d'infants d'altres països es basa en aquest conveni de 1993. El text vetlla perquè l'adopció sigui en benefici de l'infant, que aquest sigui declarat adoptable, que la família sol·licitant disposi del certificat d'idoneïtat i que cap persona que no sigui l'infant mateix no es pugui beneficiar indegudament d'aquesta adopció.
 
Núria Canal ha reivindicat el paper de Catalunya com Autoritat Central reconeguda pel Conveni de la Haia en matèria d’adopcions internacionals. La directora també ha destacat que “som la primera Comunitat Autònoma en nombre de tramitacions i assignacions”. En aquest sentit, Canal ha insistit que “l’obertura i tancament de la tramitació en els països d’origen i l’acreditació, el seguiment i control de les entitats col·laboradores, són funcions pròpies que la Generalitat exerceix amb eficàcia, legalitat i transparència i que així volem que segueixi sent”.  En el marc de la trobada, la directora de l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció establirà contactes i converses pel que fa a les línies de treball sobre les adopcions internacionals a Catalunya.
 
Experts de tots els països membres de la Conferència de la Haia o signataris del conveni i representants de països convidats participaran en les cinc jornades de treball. A la Comissió s’analitzarà i es revisarà el funcionament pràctic del conveni. Experts de diversos països també debatran i plantejaran punts fonamentals de l’adopció internacional com poden ser: aspectes econòmics, la relació entre la cooperació i l’adopció internacional, la incidència de les noves tecnologies en les adopcions internacionals, la determinació de l’adoptabilitat de l’infant, l’adopció d’infants amb necessitats especials,  l’assessorament i preparació del nen o la signatura de memoràndums d’enteniment en aquest àmbit.