El Departament d’Ensenyament ha comunicat a l’Escola Patufet i a l’Escola La Salle, en una reunió celebrada aquest matí amb les titularitats implicades i el Consorci d’Educació de Barcelona, que no es podrà realitzar cap tancament ni modificació del caràcter propi del centre abans del curs 2016-2017.
 
D’acord amb el que preveuen els articles 115 de la Llei orgànica d’Educació (LOE) i 15.3 del decret 122/2012, un cop acabat el període de preinscripció, no es pot realitzar cap tancament ni modificació del caràcter propi d’un centre.
 
 
8 de juny de 2015