• El Consell Executiu ha autoritzat l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament a signar un conveni per al període 2015-2018 amb el Ministeri de la Governança local, del Desenvolupament i de la Gestió del Territori de la República de Senegal que consolida i reforça les iniciatives de col·laboració que han dut a terme els dos executius
 
  • El Senegal és un dels països prioritaris de la cooperació catalana i és, a més, el país de l’Àfrica subsahariana amb una major presència d’organitzacions catalanes
 
El Consell Executiu ha autoritzat l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) a signar un acord de col·laboració amb el Ministeri de la Governança local, del Desenvolupament i de la Gestió del Territori de la República de Senegal per al període 2015-2018 que permetrà consolidar i reforçar la cooperació existent entre els governs de Catalunya i el Senegal, país prioritari de la cooperació catalana. D’aquesta manera s’estableix un marc formal de cooperació entre els dos executius, a partir de l’experiència satisfactòria i dels bons resultats assolits amb els projectes desenvolupats fins al moment.
 
En aplicació de l’Estratègia país prioritari (EPP) del Senegal 2013 – 2017 (un instrument de planificació de la cooperació catalana en aquest país), els governs de Catalunya i el Senegal es comprometen a promoure iniciatives en matèria de descentralització, de gestió del territori i de desenvolupament local, en suport a les col·lectivitats locals del país sud-africà. L’ACCD vehicularà part del treball que es faci al Senegal a través del Programa Nacional de Desenvolupament Local (PNDL) del Senegal i les agències regionals de desenvolupament. El PNDL és una institució governamental que des de 2006 treballa per contribuir a reduir la pobresa a través de l’acció combinada del Govern, col·lectivitats locals, comunitats i sector privat.
 
Cooperació Catalunya-Senegal
 
La cooperació catalana té una llarga trajectòria de projectes al Senegal, que és, de fet, el país de l’Àfrica subsahariana amb una major presència d’organitzacions catalanes. Des dels anys 60 diverses ONGD i organitzacions religioses catalanes gestionen projectes al Senegal, on també és present la cooperació municipal catalana i el Fons Català de Cooperació. Des de 2003 el Senegal és un dels països prioritaris de la cooperació catalana, tal com recullen els diferents plans directors de cooperació al desenvolupament. El 2013 l’any 2013 el Govern va aprovar l’Estratègia de país prioritari 2013 – 2017, un instrument de planificació que té com a objectiu guiar les actuacions de la cooperació catalana al Senegal, potenciant la concertació geogràfica i sectorial per millorar l’eficàcia i l’eficiència dels treballs.
 
El Govern de la Generalitat ha col·laborat en diversos projectes al Senegal, entre els quals destaquen, el 2011, la participació de l’ACCD amb l’Agència Regional de Desenvolupament de Kolda (ARD-K) en el projecte de suport a l’elaboració d’una política de gènere per a la Regió de Kolda i al desenvolupament econòmic local al poble de Sare Guéladio. El 2012 l’Agència va treballar amb la mateixa institució en un projecte de suport a la millora de la governança i l’apoderament de les dones de la mateixa regió de Kolda.
 
Entre 2007 i 2010 el 73% de l’Ajut Oficial al Desenvolupament que Catalunya ha fet al Senegal s’ha canalitzat a través d’ONG, mentre que el 18% restant s’ha fet via la cooperació bilateral directa de l’ACCD.