El passat dia 3 de juny de 2015 va sortir la resolució del Departament de Justícia per la que s’inscriu l’Associació Catalana de Comunitats de Regants (ACATCOR) al Registre d’Associacions de la Generalitat. Per aquest motiu queda definitivament constituïda ACATCOR en un procés que es va iniciar amb la sol·licitud presentada pel president d’ACATCOR el passat agost.
 
ACATCOR s’ha creat amb uns estatuts sorgits del diàleg entre el territori a través de la constitució de la ponència tècnica el 20 de desembre de 2013 a la seu del DAAM a Barcelona amb la presència de diferents Comunitats de Regants del Territori i representants de l’Administració, que posteriorment el 9 de maig de 2014 es van integrar a ACATCOR fundada dins de la II Trobada de comunitats de Regants de Catalunya a Girona, on també es va constituir la Junta d’ACATCOR per a poder treballar en les finalitats atribuïdes per aquests estatuts.
 
Actualment ACATCOR constà de 41 Comunitats de Regants que constitueixen al voltant del 60% de la superfície de regadiu de Catalunya.
 
Altres Comunitats de Regants, actualment registrades 10 més, han mostrat l’interès d’adherir-se a ACATCOR una vegada hagin celebrat la seva Assemblea General per poder aprovar la seva adhesió a ACATCOR. La representació territorial està assegurada a través dels Estatuts de l’Associació i per aquest motiu la junta està composada per dotze vocals en representació a les diferents demarcacions de Catalunya segons el seu pes en superfície i número de comunitats de regants. Actualment el president d’ACATCOR és el Sr. Ramon Carné (President de la Comunitat de Regants dels Canals d’Urgell) i la seu d’ACATCOR es troba ubicat a l’Escola Agrària de Tàrrega, on també hi ha l’Oficina del Regant del DAAM.
 
ACATCOR dins el context de la III Trobada de Comunitats de Regants de Catalunya, en data 25 de març de 2015, la seva primera Assemblea General on es va aprovar el Pla de treball a realitzar en les primeres fases de creació i formació de l’Associació.
 
Actualment en les reunions de la junta es recull entre altres temes al·legacions a normativa que afecta directament als regants, recull de problemàtiques territorials i les transmet a diferents òrgans del sector, presenta l’Associació a diferents organismes de l’Administració per a ser un agent intermediari en el sector del reg, en definitiva ser una eina al servei de les Comunitats de Regants per a poder representar i donar força a les Comunitats de Regants en el territori. Inicialment ACATCOR va acompanyat pel DAAM però en futur proper es preveu que tingui la suficient estructura i fortalesa per poder treballar independentment en defensa dels interessos dels seus associats.