• L’operació dóna resposta a les necessitats de reubicació del personal de la Generalitat i contribueix a la racionalització de la despesa immobiliària
  • L’edifici haurà d’estar situat a l’entorn del Passeig de la Zona Franca de Barcelona i ha de tenir una superfície d’entre 35.000 i 50.000 m2
  • La concentració d’unitats en edificis més eficients suposarà importants estalvis en renda i en la despesa en serveis i subministraments
  • Les propostes es poden presentar fins al proper 13 de juliol
El Departament d’Economia i Coneixement ha convocat un concurs públic per trobar un immoble que permeti concentrar, en règim de lloguer, diverses dependències administratives de la Generalitat a la ciutat de Barcelona. L’edifici haurà d’estar en construcció o en projecte de construcció, la qual cosa permetrà adequar l’espai a les necessitats de l’Administració.
 
El nou immoble corporatiu haurà d’estar localitzat a l’entorn del Passeig de la Zona Franca, al districte Sants-Montjuïc de Barcelona. En aquesta zona existeix una oferta de solars amb possibilitats d’implantar una concentració de dependències administratives. La superfície construïda sobre rasant haurà de ser d’entre 35.000 i 50.000 m2, distribuïts en un o més edificis, en un únic solar o en solars limítrofs. La renda mensual dependrà de les ofertes que es presentin, però s’ha previst un màxim de 12,50 euros/m2/mes. La Generalitat llogarà l’espai per un període de 20 anys.
 
A efectes de calendari, les ofertes es poden presentar fins al 13 de juliol, i l’acte públic d’obertura tindrà lloc el 31 del mateix mes. L’adjudicació definitiva i signatura del contracte està prevista per a principis de setembre. L’immoble ha de ser lliurat a finals de novembre del 2018 i, en principi, el trasllat definitiu de les dependències de l’Administració, que afectarà, com a mínim, uns 2.000 treballadors, es farà el juliol del 2019. D’aquesta manera, la Generalitat disposarà de temps suficient per dur a terme les obres d’adequació de l’espai interior a les necessitats de les unitats a traslladar.
 
El plec de condicions tècniques i administratives es publica avui al DOGC i es pot consultar al web del Departament d’Economia (www.gencat.cat/economia).
 

Un estalvi mínim estimat de 40 milions d’euros en 20 anys
 
S’estima que l’estalvi en renda durant els 20 anys de durada del contracte, descomptant les obres d’implantació, serà de 40 milions d’euros, com a mínim, respecte a la situació actual de dispersió d’unitats al centre de Barcelona. La xifra final dependrà de la superfície de l’immoble adjudicat i de les unitats concretes que s’hi traslladaran (rendes dels edificis d’origen).
A aquests estalvis en renda s’hi ha de sumar la reducció de la despesa en serveis i subministraments associats a l’immoble, que s’estima en un 30% respecte a la dels edificis actuals.
 
Principis de concentració, eficiència i racionalització de la despesa
 
Aquesta operació s’emmarca en el Pla de racionalització i optimització d’espais aprovat pel Govern el juliol del 2013, que pretén racionalitzar la despesa immobiliària, mitjançant, entre d’altres, l’alliberament d’immobles al centre de Barcelona i el trasllat d’aquestes dependències a edificis més eficients, ubicats en noves àrees d’activitat i amb rendes més competitives. Cal tenir en compte, a més, les externalitats positives derivades de la ubicació d’un volum important de treballadors a la zona, ja que pot aportar beneficis socioeconòmics i ajudar a revitalitzar aquesta part de la ciutat.
 
En aquest sentit, i d’acord amb els principis de concentració d’unitats i clusterització que regeixen el Pla, el nou immoble estarà situat a l’entorn del Passeig de la Zona Franca, on es traslladarà l’Agència Tributària de Catalunya al febrer del 2016. La voluntat del Govern és agrupar en una mateixa zona unitats de la Generalitat  que tinguin funcions relacionades entre sí. D’aquesta manera, es podran aprofitar les economies d’escala en els costos de funcionament i promoure sinergies organitzatives.
 
També en el marc del Pla de racionalització, el concurs exigeix que l’immoble haurà de ser eficient arquitectònicament, tecnològicament i energèticament, per tal de poder aplicar nous criteris d’ocupació més eficient de l’espai en plantes diàfanes i espais oberts, així com obtenir estalvis importants en la despesa energètica.
 
 
Un mercat immobiliari limitat
 
L’any passat, el Govern va convocar un concurs públic per llogar un immoble construït a la mateixa zona, que es va declarar desert en no presentar-se cap oferta. Un dels factors que van influir en aquest fet va ser la limitació del mercat per oferir immobles ja construïts que donessin resposta als requeriments de l’Administració.
 
Per aquest motiu, la Generalitat ha decidit satisfer les necessitats de reubicació buscant un immoble  en construcció o en projecte de construcció, que respongui a la mateixa estratègia de racionalització de la despesa i permeti concentrar dependències administratives en immobles eficients en una zona amb preus més competitius.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 57