En el segon dia d’exàmens, els 26.629 estudiants matriculats a la fase general de les proves d'accés a la universitat (PAU) s'han examinat de les últimes matèries comunes: Història o Història de la filosofia, i Llengua estrangera. En la primera prova, un total de 15.825 estudiants (59,4.%) han triat Història de la filosofia, mentre que 10.804 (40,6%) han optat per Història.  
 
La prova d'Història ha presentat dues opcions. A la primera els alumnes s’han enfrontat a un fragment del Memorial de Greuges lliurat al rei Alfons XII, el 10 de març de 1885, i a una taula sobre l’evolució de la població activa espanyola entre 1940 i 1975. En la segona opció, els estudiants han comentat una il·lustració sobre la Guerra de Cuba, publicada a Kladderadatsch el 24 d’abril de 1898, i a un text sobre la batalla de l’Ebre, publicat al Diario de Burgos el 15 de novembre de 1938. En tots dos casos, els estudiants han hagut de contextualitzar històricament els exercicis i respondre preguntes relatives al seu contingut.
 
A la prova d’Història de la filosofia els alumnes han triat entre un fragment de La República. Llibre IV, de Plató, i un text de l’obra Sobre veritat i mentida en sentit extramoral, de Friedrich W. Nietzsche. En tots dos casos, els estudiants han hagut d’exposar les idees principals del text i el pensament de l’autor.
 
L’anglès ha estat la llengua estrangera majoritària al segon examen, amb 26.051 estudiants, molt per davant del francès (472), l'alemany (83) i l’italià (31). Avui també s’han realitzat exàmens de Ciències de la Terra i del medi ambient, Disseny i Matemàtiques aplicades a les ciències socials. A la tarda els estudiants es podran examinar d’Electrotècnia o Història de l’Art.
 
Els exàmens en format PDF estan disponibles, a mesura que van finalitzant les proves, al web de la secretaria d’Universitats i Recerca: http://universitatsirecerca.gencat.cat
 
Els horaris dels exàmens de demà dijous, últim dia de les PAU, són els següents:
 
Dijous, dia 11
8.30-10.00
Geografia
Física 
10.30-12.00
Dibuix artístic
Llatí
Matemàtiques
12.30-14.00
Biologia
Cultura audiovisual
Grec
14.00-15.00
     DESCANS
15.00-16.30
Literatura catalana
Tecnologia industrial

1  

Fitxers adjunts

Segon dia PAU 2015

Segon dia PAU 2015
PDF | 49