Una imatge de la presentació del protocol
El gener de l’any 2012 es va crear un espai de coordinació entre els serveis psicològics d’emergència existents a la demarcació. La posada en funcionament del protocol respon a l’increment del nombre d’activacions.
 
L’ objectiu d’aquest projecte és establir un model organitzatiu que permeti coordinar tots els dispositius d’atenció i suport psicològic de la demarcació de Girona per tal de garantir l’eficàcia  i l’eficiència en les seves actuacions a l’hora d’atendre les víctimes de les situacions de crisi i oferir un servei amb la màxima qualitat i professionalitat possible als seus usuaris.
 
Els diferents equips d’intervenció (Sistema d’Emergències Mèdiques-SEM, Creu Roja i Dipsalut) s’activen a demanda dels activadors autoritzats del servei (alcaldes, Mossos d’Esquadra, Policies locals, vigilants municipals i protecció civil). En el moment de l’activació s’estableixen mecanismes de traspàs d’informació i coordinació entre tots els responsables dels equips d’intervenció, a fi d’evitar possibles duplicitats. El servei està disponible les 24 hores del dia.
 
Entre el 2012 i el 2015, aquest servei s’ha activat 57 vegades i s’ha atès a més de 400 víctimes directes i indirectes.