• El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) retorna restaurats dos emblemes de mosaic- un que representa una perdiu robant unes joies i un altre una màscara teatral-, una gerra de ceràmica etrusca i  un crater i una pèlica de figures roges
  • El conjunt de peces es trobava en un estat de conservació regular, a causa d’antigues restauracions
  • La restauració de totes les peces ha durat cinc mesos i l’han dut a terme una restauradora i tres becaris. La intervenció s’ha fet al CRBMC per restaurar les peces amb les condicions necessàries
Mosaic de la mš€scara
El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) retorna cinc peces que pertanyen al Museu d’Arqueologia de Catalunya, seu d’Empúries: dos emblemes de mosaic i tres ceràmiques.
 
L’actual exposició permanent del Museu està formada per materials procedents de les excavacions fetes des de fa més de 100 anys.
 
Aquest conjunt de peces és l’inici dels treballs que caldrà fer, de cara al nou discurs museogràfic del museu.
 
Tot el conjunt de peces presentava un estat de conservació regular, a causa de la restauració feta al llarg del segle passat. Es tracta de peces excepcionals. Els dos emblemes de mosaic romà policrom estan fets amb la tècnica d’opus ermiculatum, de tessel·la molt petita, fets dins d’una carcassa de pedra com a suport original, amb la representació, en un d’ells, d’una perdiu, i a l’altre, d’una màscara teatral.  
 
Les dues ceràmiques greges de figures roges són una pèlica de grans dimensions, un crater de campana, de dimensions més petites i una gerra tipus oenochoe etrusca, de bucchero nero.
 
Les cinc peces ja s’havien restaurat. La més antiga té data de restauració de 1906. Els suports són els propis del segle passat: paper, cartró, guix, fang, varetes metàl·liques, un determinat tipus de pintures, etc.
 
Es va decidir desmuntar les ceràmiques completament, per seguir amb un procés de neteja adequat a cada cas, i finalitzar amb una restauració šDmatèrica i pictòricašD, d’acord amb les seves necessitats.
 
En els dos emblemes de mosaic es va optar per una neteja superficial de la pedra del marc i de les tessel·les, tant de forma manual com química, per tal de poder retornar-los la vivesa dels colors originals, després d’una consolidació. Les antigues restauracions s’han retirat.
 
En principi, s’han seguit les tres premisses bàsiques en restauració: estabilitat, lectura i  reversibilitat.  

2  

Fitxers adjunts

Mosaic de la mš€scara

Mosaic de la mš€scara
JPG | 1135

Mosaic de la perdiu

Mosaic de la perdiu
JPG | 914