• El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) retorna a l’església parroquial de Sant Miquel, de Cardona l’escultura de la Mare de Déu del Patrocini restaurada
  • La restauració encarregada per la parròquia (bisbat de Solsona), ha durat dos mesos i s’ha dut a terme al CRBMC
  • L’obra, atribuïda al mestre de Rieux, de la segona meitat del segle XIV, és una de les escultures gòtiques més belles de Catalunya
Fotografia de l'escultura
El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) del Departament de Cultura retorna la Mare de Déu del Patrocini a la parròquia de Sant Miquel de Cardona, després de dos mesos de restauració. L’obra, atribuïda al mestre de Rieux i esculpida dins la segona meitat del segle XIV, és una de les escultures de factura gòtica més belles de Catalunya.
 
Es tracta d’una talla feta en pedra policromada a mida natural. El seu origen es perd entre la llegenda i la historia, això no obstant, la tradició popular la situa a la ciutat de Marsella, d’on la va portar el comte de Cardona, Joan Ramon Folc II, durant el saqueig de la ciutat l’any 1423.
 
Durant la Guerra Civil, l’any 1936, la imatge va ser greument danyada. De manera immediata, però, l’any següent, es van recuperar tots els fragments a què s’havia reduït i es va restaurar. El pas dels anys va anar deixant una capa ennegrida damunt de la marededéu, que, juntament amb l’alteració de part dels retocs cromàtics i de la resina aplicada en la restauració de la imatge, l’any 1937, distorsionaven totalment els colors originals.
 
La imatge s’ha sotmès a un curós estudi científic, amb l’extracció i anàlisi de mostres de suport i de policromia, radiografies i fotografies amb UV. La informació obtinguda ha estat de gran ajuda per conèixer les reparacions que es van fer l’any 1937.
 
Durant el  procés de neteja, s’han alternat, per una banda, els procediments aquosos, per retirar l’ acumulació de brutícia superficial, i, per l’altra, s’han emprat dissolvents per eliminar la resina aplicada l’any 1937, així com algunes repintades de mala qualitat.
 
En el procés de restauració s’ha descobert un alt índex de policromia original que encara conservava la imatge. També s’ha reparat la fractura de la mà de la marededéu, s’han massillat les pèrdues i s’han reintegrat aquestes cromàticament.
 

3  

Fitxers adjunts

Fotografia de l'escultura

Fotografia de l'escultura
JPG | 220

Fotografia de l'escultura en procés de restauració

Fotografia de l'escultura en procés de restauració
JPG | 2122

Fotografia de l'escultura en procés de restauració 2

Fotografia de l'escultura en procés de restauració 2
JPG | 143