Signatura del conveni entre ICD i CNJC
La presidenta de l’Institut Català de les Dones, Montse Gatell, i la presidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), Núria Ramon, han signat avui un conveni de col·laboració per a la realització enguany de dues formacions sobre gènere adreçades a joves i persones tècniques de l’àmbit de l’associacionisme juvenil. L'objectiu és dotar d’eines a les entitats d'aquest sector perquè impulsin l’equitat de gènere en les seves actuacions, així com la lluita contra la violència masclista. 
 
Les dues formacións que s’oferiran són: "Mirades Creuades: joventut, gènere i interculturalitat", que tindrà lloc a Barcelona els dies 17, 14 i 21 d'octubre, i "Perspectiva de gènere i moviment associatiu”, que es desenvoluparà al Consell de Joventut de Badalona el 10 d'octubre.
 
Aquesta actuació s’emmarca en el Pla estratègic de polítiques de dones 2012-2015 del Govern de la Generalitat de Catalunya. És un objectiu d’aquest Pla incrementar les actuacions per aconseguir la plena igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el conjunt de la societat catalana, en tots els àmbits i en tots els sectors, i millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar la violència masclista. Són objectius del CNJC la incorporació de la perspectiva de gènere a les entitats juvenils, el treball en favor de la igualtat efectiva entre homes i dones, i la lluita contra la violència de gènere.