El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) farà efectiu demà divendres, 12 de juny, els pagaments dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) -campanya 2014-, corresponents a l’ajut per a compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions d’oví, per un import de 733.920,10 €, i l’ajut als fruits de closca, per 372.776,96 €, i que beneficiaran a un total d’11.320 productors d’arreu de Catalunya.
 
 
Els ajuts directes de la PAC tenen com a objectiu el suport a la renda de les explotacions agràries, amb la finalitat d’assegurar el seu manteniment i evitar l’abandonament de terres i el despoblament del medi rural. Aquest suport al sector agrari reforça, al mateix temps, el teixit econòmic i productiu, mitjançant el propi manteniment de l’activitat agrària així com de la indústria i comerç que s’hi relacionen.
 
 
Ajut per a compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions d’oví
 
- Objectiu: compensar els desavantatges lligats a la viabilitat econòmica de les explotacions d’oví i garantir, així, la permanència dels ramaders en l’activitat.
 
- Dades del pagament: 391 productors, que rebran un total de 733.920,10 €
 
- Import unitari:       sense comercialització de làctics 3,60 €/cap;
            amb comercialització de làctics 2,52 €/cap.
 
- Imports i beneficiaris per comarca i demarcació:
 
Comarca
Imports (€)
Beneficiaris
Alt Empordà
        27.348  
             16  
Alt Penedès
          6.899  
               5  
Alt Urgell
        28.150  
             20  
Alta Ribagorça
        34.518  
             14  
Anoia
          2.545  
               2  
Bages
        30.078  
             16  
Baix Camp
          3.222  
               2  
Baix Ebre
          7.568  
               5  
Baix Empordà
        24.387  
             13  
Baix Llobregat
          6.659  
               4  
Baix Penedès
          3.193  
               2  
Berguedà
        49.159  
             23  
Cerdanya
          9.570  
               8  
Conca de Barberà
          3.938  
               1  
Garraf
          4.761  
               1  
Garrigues
        36.645  
             14  
Garrotxa
        14.373  
             12  
Gironès
          5.080  
               6  
Montsià
          1.586  
               2  
Noguera
        57.312  
             26  
Osona
        52.008  
             25  
Pallars Jussà
      103.065  
             39  
Pallars Sobirà
        37.212  
             33  
Pla de l'Estany
        18.118  
               9  
Pla d'Urgell
          3.358  
               2  
Priorat
          1.743  
               1  
Ripollès
        12.072  
             14  
Segarra
          4.912  
               5  
Segrià
        69.851  
             31  
Selva
          2.399  
               2  
Solsonès
        28.994  
             14  
Tarragonès
          1.702  
               1  
Terra Alta
          7.221  
               7  
Urgell
        19.074  
               7  
Val d'Aran
          4.153  
               4  
Vallès Oriental
        11.048  
               5  
 
Demarcació
Imports (€)
Beneficiaris
Barcelona
        29.367  
             15  
Catalunya Central
      162.784  
             80  
Girona
      103.777  
             72  
Lleida
      407.819  
           203  
Tarragona
        13.798  
               7  
Terres de l'Ebre
        16.375  
             14  
 
Ajut als fruits de closca
 
 
- Objectiu: mantenir la producció dels fruiters de closca (ametller, avellaner, pistatxer, noguer i garrofer) en les zones tradicionals de cultiu, pels seus efectes positius des del punt de vista ambiental, rural, social, i econòmic.
 
- Dades del pagament: 10.929 productors, i rebran un total de 372.776,96 €.
 
- Import unitari: 9,176 €/ha, finançats pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA).
 
- Imports i beneficiaris per comarca i demarcació:
 
Comarca
Imports (€)
Beneficiaris
Alt Camp
40.068,93
1052
Alt Empordà
75,70
1
Alt Penedès
324,27
20
Anoia
3.034,39
112
Bages
758,56
27
Baix Camp
42.295,60
1614
Baix Ebre
12.256,08
522
Baix Empordà
34,87
1
Baix Llobregat
129,84
3
Baix Penedès
2.820,75
154
Conca de Barberà
9.907,72
326
Garraf
541,65
13
Garrigues
47.594,66
1451
Garrotxa
28,90
1
Gironès
1.086,79
10
Montsià
3.909,54
151
Noguera
10.958,41
265
Osona
148,28
1
Pallars Jussà
12.394,09
292
Pallars Sobirà
169,93
8
Pla de l'Estany
839,33
2
Pla d'Urgell
568,09
28
Priorat
10.068,41
476
Ribera d'Ebre
20.095,13
731
Segarra
3.844,24
167
Segrià
34.442,27
678
Selva
6.555,22
89
Tarragonès
28.946,29
719
Terra Alta
61.028,44
1461
Urgell
17.255,42
538
Vallès Occidental
15,32
1
Vallès Oriental
579,84
15
 
Demarcació
Imports (€)
Beneficiaris
Barcelona
          1.591  
             52  
Catalunya Central
          3.941  
           140  
Girona
          8.621  
           104  
Lleida
      127.227  
         3.427  
Tarragona
      134.108  
         4.341  
Terres de l'Ebre
        97.289  
         2.865  
 
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.