TES
 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat impulsa el Clúster del Transport Terrestre de Mercaderies de Catalunya amb l’objectiu de millorar la competitivitat de les empreses implicades en tot el cicle del  transport i la logística. En una primera fase es prestarà una especial atenció, i el projecte se centra inicialment en aquest àmbit, a les empreses de transport de mercaderies per carretera, és a dir, aquelles que de forma efectiva realitzen, amb els seus mitjans, el desplaçament de les mercaderies en les seves diferents modalitats: càrrega completa, grupatge, paqueteria i missatgeria. El clúster contemplarà també, més endavant, la incorporació d’altres agents del procés de producció del servei de transport com ara proveïdors, operadors logístics i clients.
 
El projecte de constitució del clúster s’ha presentat tot just fa una setmana al sector en una jornada presentada pel director general de Transports i Mobilitat, Pere Padrosa. Aquesta fase inicial ha estat elaborada prenent com a referència informació obtinguda de 162 empreses amb centre de decisió a Catalunya cadascuna de les quals que facturen més de 2,5 milions d’euros anuals, és a dir, dues terceres parts de la facturació total del sector.
 
Radiografia del sector i evolució del negoci
 
Per tal d’elaborar la proposta, primer s’ha hagut de fer una radiografia de com ha evolucionat el sector els darrers anys. Així, des de l’any 2008 al 2013 s’han perdut un 44% de les empreses a conseqüència de la crisi. La mida mitjana d’aquestes empreses extingides era petita (0,57M€), i han alliberat un 22% de quota de mercat, que s’ha repartit en la resta d’empreses del sector.
 
Pel que fa a l’evolució del negoci, l’Estat espanyol és el 4t mercat europeu en transport de mercaderies, on el 87% és el transport per carretera. Pel que fa a la recuperació del mercat, es preveu que creixi un 4,5% en els pròxims 5 anys. Com a reptes de futur, s’apunten l’especialització i la internacionalització.
 
A partir d’ara, i en un termini de 5 mesos, s’elaborarà el pla d’acció per implementar les estratègies presentades que culminarà amb la constitució del clúster.

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 121

Foto

Foto
JPG | 2670