El proper divendres 12 de juny, es farà efectiu el pagament de l’ajut als plans de reestructuració i reconversió de la vinya de la campanya 2014/2015, per import de 2.589.481,69 € i pagaments complementaris de campanyes anteriors (2013/2014, 2012/2013 i 2011/2012) per import de 206.765,83 €.
 
L’ajut de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola, amb finançament 100% de la Unió Europea (UE), que persegueix impulsar  l’augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles, afavorir la seva modernització i l’adequació varietal a les tendències del mercat, per tal de reforçar l’estructura del sector. Així mateix, aquest ajut es contribueix a dinamitzar l’activitat econòmica de les zones vitivinícoles, amb repercussions positives que s’estenen a les empreses subministradores de productes i serveis al sector vitivinícola.
 
Pel que fa al pagament de la campanya 2014/2015, inclou el pagament de la bestreta del 80%  als viticultors que van presentar la sol·licitud d’ajut amb bestreta i han iniciat les mesures, i el pagament als viticultors que han finalitzat les mesures per les quals van sol·licitar l’ajut. S’han inclòs tots els grups de prioritats que estableix l’ordre de convocatòria i a un percentatge de subvenció del 50%, que és el màxim previst per normativa.
 
 
Campanya 2014/2015
Comarca
Import (€)
Superfície (ha)
Expedients
ALT CAMP
682.568,92
136
94
ALT EMPORDA
4.561,50
2
1
ALT PENEDES
870.561,02
201
167
ANOIA
35.332,02
8
6
BAIX PENEDES
217.492,68
44
36
CONCA DE  BARBERA
160.664,54
33
27
GARRAF
63.971,76
12
10
LA NOGUERA
20.948,97
4
2
PRIORAT
53.289,06
9
11
RIBERA D'EBRE
17.939,42
3
3
SEGARRA
5.148,85
1
2
SEGRIA
28.782,23
6
2
TARRAGONES
120.449,29
26
22
TERRA ALTA
214.802,40
43
45
URGELL
92.969,03
22
11
 
2.589.481,69
551
439
 
Campanya 2013/2014
Comarca
Import (€)
Superfície (ha)
Expedients
ALT CAMP
21.311,49
8,5
4
ALT PENEDES
30.041,37
15,2
16
BAGES
2.305,07
1,5
1
BAIX LLOBREGAT
617,60
0,9
1
BAIX PENEDES
1.402,28
1,0
2
CONCA DE  BARBERA
334,49
0,2
1
GARRAF
1.447,34
1,0
1
PRIORAT
2.223,03
2,1
2
TARRAGONES
650,41
0,9
1
TERRA ALTA
39.289,66
12,9
14
 
99.622,74
44,2
43
 
Campanya 2012/2013
Comarca
Import (€)
Superfície (ha)
Expedients
ALT CAMP
19.513,42
10,3
6
ALT PENEDES
33.926,17
18,3
13
BAGES
3.412,22
1,7
1
BAIX LLOBREGAT
4.816,88
1,8
1
BAIX PENEDES
2.331,05
2,9
1
CONCA DE  BARBERA
15.993,49
15,7
7
GARRAF
1.500,97
0,9
1
PRIORAT
693,54
0,3
1
TARRAGONES
7.276,67
6,0
3
TERRA ALTA
14.521,67
7,8
9
URGELL
2.693,33
2,0
1
 
106.679,41
68,2
44
 
Campanya 2011/2012
Comarca
Import (€)
Superfície (ha)
Expedients
ALT PENEDES
244,26
0,61
1
TERRA ALTA
219,42
2,19
1
 
463,68
2,80
2