El Comitè organitzador de l’Any Llull ha nomenat Joan Santanach i Suñol  com a comissari de l’Any Llull 2016. Santanach és professor i coordinador de l’Editorial Barcino i destaca per la seva especialització en la figura i la literatura de Ramon Llull, de la qual n’ha publicat diversos llibres i articles.
 
El Comitè organitzador ha ressaltat el profund coneixement que té Santanach de l’obra del filòsof, erudit i literat, i la seva competència i rigor científics en el desenvolupament de les seves tasques.
 
A més de donar a conèixer el nom del comissari, a la trobada d’aquest migdia, s’han plantejat les bases que han de guiar els actes i propostes per a la celebració de l’any dedicat a Ramon Llull.  En el marc de la commemoració, està previst programar conferències, exposicions, concerts, projectes editorials, acadèmics i educatius per a la divulgació de la vida i l’obra de Ramon Llull en tots els seus vessants. La concreció del programa es presentarà en els propers mesos.
 
La declaració  de l’any 2016 com a any de celebració de l’Any Llull va ser aprovada pel Govern de la Generalitat el març de 2014. L'originalitat del seu pensament i la qualitat de la seva literatura han fet de Ramon Llull la figura més destacada de la cultura catalana.
 
La seva obra, escrita principalment en català i llatí, i probablement també en àrab, ha tingut una gran influència entre grans pensadors, des del mateix segle XIV fins als nostres dies. Els seus llibres han estat editats i traduïts a desenes llengües als centres de cultura i estudi més prestigiosos d’arreu del món.
 
 
Trajectòria Joan Santanach i Suñol
Joan Santanach i Suñol (Barcelona, 1973) és professor de la Universitat de Barcelona, secció de literatura del Departament de Filologia Catalana, i coordinador de l’Editorial Barcino. És, també, secretari acadèmic del Departament de Filologia Catalana de la UB.
 
En l’àmbit de la gestió cultural i la valorització del patrimoni literari, ha treballat en la promoció dels clàssics catalans, mitjançant la plataforma Amics d’Els Clàssics (Editorial Barcino – Fundació Carulla), i amb múltiples xerrades i lectures. Ha participat en la gestació de la col·lecció Tast de Clàssics per a textos antics modernitzats, en la de la Biblioteca Barcino per a textos regularitzats i anotats, i en diverses sèries de traduccions de textos catalans medievals i renaixentistes al castellà, l’anglès, l’alemany, l’italià i el grec.
 
Ha participat igualment en l’organització d’exposicions vinculades al món cultural català (Clàssics i més. L’Editorial Barcino i Josep M. de Casacuberta i, recentment, Obrint portes: la llengua catalana a la Universitat de Barcelona), i en l’organització de jornades i seminaris. Ha escrit nombrosos textos divulgatius sobre temes culturals, preferentment sobre qüestions de llengua i literatura, a la premsa periòdica (El Punt Avui, el setmanari Presència, Ara); actualment publica una secció, Entre Lletres, a la revista digital Sonograma.
 
Com a investigador, s’ha dedicat a l’estudi de la cultura i la literatura medievals, amb una atenció especial a la figura de Ramon Llull i la transmissió de la seva obra, temes als quals ha dedicat nombrosos estudis; ha preparat les edicions crítiques de la Doctrina pueril i, amb Albert Soler, del Romanç d’Evast e Blaquerna, totes dues a la NEORL. Amb Lola Badia i Albert Soler té en premsa a Tamesis Books el llibre Ramon Llull (1232-1316) as a Vernacular Writer.
 
Santanach també s’ha interessat per l’estudi dels llibres de cuina medievals, àmbit en el qual ha fet diverses aportacions, incloses edicions del Llibre de Sent Soví, del Llibre de totes maneres de confits i del Llibre d’aparellar de menjar. Té en preparació l’edició dels fragments conservats de la traducció catalana medieval del Tristany en prosa.
Ha publicat alguns estudis sobre la literatura del segle xix i l’obra de Jacint Verdaguer, i ha participat en l’edició de l’Epistolari català de Joan Miró.
 
 
Comitè organitzador de l’Any Llull 2016
El Comitè Organitzador de l’Any Llull 2016 va quedar constituït el 4 de juliol de 2014 i té la composició següent:
 
·         Ferran Mascarell, conseller de Cultura (president)
·         Pilar Pifarré, secretària general del Departament de Cultura
·         Albert Soler, professor de Literatura Medieval de la Universitat de Barcelona, director de la comissió editora del Patronat Ramon Llull i membre del Centre de Documentació Ramon Llull.
·         Lola Badia, catedràtica a la Universitat de Barcelona i coordinadora, juntament amb Albert Soler, de la Base de Dades Ramon Llull -Universitat de Barcelona.
·         Alexandre Fidora, especialista en Filosofia Medieval del Departament Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona
·         Maria Isabel Ripoll, professora ajudant del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Balears
·         Antoni Ferrando, catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de València i membre de l'Institut d'Estudis Catalans
·         Damià Pons, catedràtic de literatura catalana contemporània a la Universitat de les Illes Balears
·         Carles Duarte, president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
·         Àlex Susanna, director de l’Institut Ramon Llull
·         Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes i membre del Patronat Ramon Llull.
·         Anthony Bonner, traductor i lul·lista mallorquí
·         Jacint Duran, pare provincial dels caputxins de Catalunya i Balears
·         Daniel Giralt-Miracle, crític i tractadista d’art