• Entre els Plans d’Autoprotecció que s’han homologat destaquen el del Cirque du Soleil Gaia a Vila-seca, el de les Barraques 2015 de Reus i els dels Serveis Centrals de Caixa Bank

 

 • S’han homologat 75 plans locals de Protecció Civil, dels quals 52 són nous, 21 són revisions de plans existents i 2 són actualitzacions de plans existents
 
 
El secretari general del Departament d’Interior, Josep Martínez, ha presidit aquest matí a la seu del Departament d’Interior la Comissió Permanent de Protecció Civil de Catalunya en què s’han homologat 75 plans locals de Protecció Civil, dels quals 52 són nous, 21 són revisions de plans existents i 2 són actualitzacions de plans existents. A més, avui s’han presentat 113 Plans d’Autoprotecció (PAU) d’instal·lacions municipals, hospitals, residències, esdeveniments i empreses privades.
 
Destaca l’homologació del que és el primer Document de Document Únic de Protecció Civil municipal (DUPROCIM) elaborat a Catalunya d’acord amb la revisió del Decret sobre Plans d’Autoprotecció. L’homologat avui és el DUPROCIM elaborat per l’Ajuntament de Sabadell. La nova reglamentació (decret 155/2014) en base a la qual s’ha realitzat el nou DUPROCIM de Sabadell fixa un document únic per a la planificació de la protecció civil municipal amb l’objectiu de la simplificació administrativa. Abans del nou decret cada risc havia de tenir el seu propi pla d’emergències a cada municipi. Ara, els municipis poden elaborar, aprovar i incloure tots els riscos que els afecten en un únic document, el DUPROCIM com el que ha presentat avui, i la Comissió de Protecció Civil de Catalunya ha aprovat homologar, l’Ajuntament de Sabadell.
 
La Comissió també ha donat el vist-i-plau a les propostes de vestuari dels voluntaris de protecció civil i la d’identificació dels vehicles de protecció civil.
 
En total, la Comissió d’avui ha aprovat l’homologació i actualització de 75 plans locals que, per tipologia, es distribueixen així:
 
 • PEM (Pla Específic Municipal): 25 (Martorelles, Mataró, Hospitalet del Llobregat (5), Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès (4), Teià, Terrassa, Vilafranca del Penedès (2), Sallent, Alcarràs (4), Bellpuig, el Morell i Cambrils (2)).
 • Pla per risc d’Incendis forestals: 14 (Barcelona, Cànoves i Samalús, Molins de Rei, el Papiol, Terrassa, Vallirana, Vilalba Sasserra, el Bruc, Castellnou de Bages, Castellolí. Sagàs, Santa Maria de Marlès, Castellvell del Camp i la Riba)
 • Pla Multirisc (inclou diversos riscos): 11Mataró (Infocat, Inuncat, Neucat, Sismicat, Transcat i Plaseqcat); Sant Pol de Mar (Infocat, Inuncat, Neucat i Sismicat); Olost (Neucat i Sismicat); Anglès (Infocat, Inuncat, Neucat i Sismicat); la Bisbal de l’Empordà (Infocat, Inuncat, Neucat i Transcat); Navata (Infocat, Inuncat, Neucat, Sismicat i Transcat); Ponts de Molins (Infocat, Inuncat, Neucat, Sismicat i Transcat); Riudarenes (Infocat, Inuncat, Neucat, Sismicat i Transcat); Riudellots de la Selva (Aerocat, Inuncat, Radcat, Sismicat i Transcat); Sant Gregori (Aerocat, Infocat, Inuncat, Neucat, Sismicat i Transcat); i Susqueda (Infocat, Neucat i Sismicat).
 • Pla per risc d’inundacions: 6 (la Torre de Cabdella, Arenys de Mar, Barcelona, Molins de Rei, Rajadell i Sant Joan de Vilatorrada)  
 • Pla per risc de nevades: 3 (Barcelona, Molins de Rei i Vilalba dels Arcs)
 • Pla per risc d’emergències Aeronàutiques: 1 (Barcelona)
 • PBEM (Pla Bàsic d’Emergències Municipals): 4 (Vielha e Mijaran, Barcelona, Navata i Ponts de Molins)
 • Pla per risc en el transport de mercaderies perilloses: 3 (Barcelona, Molins de Rei i Ulldecona)
 • Pla per risc d’emergències radiològiques: 3 (Barcelona, Molins de Rei i la Riba)
 • Pla per risc de sismes: 2 (l’Esquirol i Tavertet)
 • Pla per risc d’accidents greus establiments matèries perilloses: 1Barcelona
 • DUPROCIM: 1 (Sabadell)
 
El tipus de plans que més s’han homologat avui han estat els Plans Específics Municipals (PEM), amb 25 homologacions. Es tracta de plans específics de cada municipi corresponents a les festes majors, concerts, espectacles pirotècnics com ara castells de focs, correfocs, diables, i altres festes, fires o activitats de pública concurrència.
 
El segon tipus de pla que més s’ha homologat ha estat el d’incendis forestals (PAM INFOCAT), amb 14 homologacions; i els plans Multirisc amb 11 homologacions.
 
Per demarcacions, els 75 plans homologats avui es distribueixen així:
 • Barcelona: 38 (dels quals 12 revisions i 26 de nou)
 • Catalunya Central: 11 (dels quals 3 són revisions i 8 nous)
 • Girona: 10 (8 dels quals nous i 2 revisions)
 • Tarragona: 5(2 nous i 3 revisions)
 • Terres de l’Ebre: 2(tots 2 nous)
 • Lleida: 5(tots nous)
 • Alt Pirineu i Aran: 2  (dels quals 1 és revisió i 1 nou)
 
A la Comissió també s’han actualitzat 2 plans ja existents: els PEM de la Fira Nàutica i de la Setmana Catalana de Vela, tots dos a Cambrils.
 
A més, avui s’han presentat 113 Plans d’Autoprotecció (PAU) d’instal·lacions municipals, residències, esdeveniments i empreses privades. Per demarcacions, els PAU homologats són: 7 a l’Alt Pirineu, 47 a Barcelona, 12 a la Catalunya Central, 12 a Girona, 5 a Lleida, 22 a Tarragona i 8 a les Terres de l’Ebre.
 
L’objectiu dels PAU és assegurar l’aplicació de mesures d’autoprotecció en les empreses i, en general, les entitats i els organismes que fan activitats que poden generar situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública, i també els centres i les instal·lacions i les seves dependències, públics i privats, que poden resultar afectats de manera especialment greu per situacions d’aquest caràcter. Amb aquestes mesures,  destinades a preveure, prevenir i controlar-ne el risc, es pot donar la resposta adequada en cas de situació d’emergència i garantir la integració d’aquestes actuacions a les del sistema públic.
 
Entre els PAU que s’han homologat avui destaquen el del Cirque du Soleil Gaia a Vila-seca, el de les Barraques 2015 de Reus,  els dels Serveis Centrals de Caixa Bank, els de les centrals hidroelèctriques de Vielha, de les Illes a Sant Quirze de Basora, de Montesquiu; d’Orís, de Cercs, entre altres, totes elles d’Endesa Generación.
 
 
Vestuari dels voluntaris de protecció civil i la d’identificació dels vehicles de protecció civil
 
La comissió de Protecció Civil de la Generalitat ha donat el vist i plau al nous vestuari dels voluntaris de Protecció Civil, que té l’objectiu d’homogeneïtzar la identificació visual de les Associacions de Voluntaris de Protecció civil de Catalunya (AVPC) legalitzades a través del registre especial de la Direcció General de Protecció Civil (DGPC). Aquesta uniformització comuna facilitarà la identificació del col·lectiu dels voluntaris de protecció civil especialment en situacions de risc i emergència i per tant la seva coordinació.
 
La proposta de vestuari manté a grans trets els colors i tipologies que de forma majoritària fan servir els voluntaris de protecció civil en aquests moments, amb el color taronja i la inscripció “PROTECCIÓ CIVIL” a l’esquena de les peces superiors com a elements identificatius. També manté l’escut propi de l’AVPC previst al reglament de voluntaris de protecció civil de Catalunya (format per l’escut municipal sobre un triangle blau dins un cercle taronja i la inscripció “Associació de Voluntaris de Protecció Civil” i el nom del municipi). Com a novetat s’ha previst afegir un codi per la identificació ràpida individual de cada voluntari de protecció civil incorporant a la part davantera de les peces superiors la inscripció “Voluntari” seguida d’un número de tres xifres diferent per cada voluntari (exemple “Voluntari 001”).
 
Les peces de roba previstes al vestuari s’han actualitzat i adaptat a les funcions que han de desenvolupar els voluntaris de protecció civil i s’ha optat per establir tres nivells d’uniformitat de les que sempre caldrà garantir disposar del primer nivell anomenat mínim i que consisteix en una armilla. Els altres dos nivells d’uniformitat són la bàsica (polo, pantalons operatius, parca, folre polar, cinturó, botes i gorra) i la de representació (camisa, pantalons de representació, corbata, cinturó de representació i sabates). A més s’ha previst com a equipament específic, en funció dels serveis que es puguin realitzar, un polo de cotó o material ignífug per als preventius als correfocs i una granota de treball. La proposta d’uniformitat preveu també l’ús de galoneres (xarreteres) adequades als rangs organitzatius previstos al reglament actual de voluntaris de protecció civil de Catalunya.
 
En la identificació de vehicles s’ha optat per l’ús del color taronja en les portes, el capó i el portaequipatges, mantenint l’escut reglamentari de l’associació de voluntaris de protecció civil i afegint com a novetat l’opció d’incorporar el nom del municipi en el sostre del vehicle, conjuntament al codi de l’associació i el número de vehicle, per la identificació ràpida des d’un mitjà aeri durant l’actuació en una situació de risc o emergència.
 
A més, en tant que integrants d’un dels tres pilars del sistema de protecció civil, s’ha previst que els vehicles de les AVPC degudament registrades a la DGPC portin el logo del telèfon d’emergències 112,
 
Tant la proposta de vestuari com d’identificació de vehicles són un document tècnic de recomanacions que no seran d’obligat compliment en aquests moments però pel que sí es preveu la seva implantació i també la possibilitat de que a llarg termini tinguin rang normatiu (i per tant el seu compliment d’acord a un calendari progressiu d’aplicació). Les propostes s’han elaborat en el grup de voluntaris de protecció civil de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya del que formen part, a més dels principals responsables de la DGPC, representants tant de les AVPC com dels tècnics municipals de protecció civil i de les organitzacions municipalistes catalanes.
 
Els documents avui informats favorablement per la Comissió de Protecció Civil s’afegeixen a les directrius tècniques per les que es concreten les funcions pròpies del voluntariat de protecció civil de Catalunya, informat favorablement per la reunió de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya del passat mes d’abril i que ja s’ha començat a implantar.
 
Aquestes propostes formen part de l’estratègia encetada al 2013 per la Direcció General de Protecció Civil per posar en valor el voluntariat de protecció civil, tant com un dret dels ciutadans a col·laborar de forma regular en matèria de protecció civil com un dels tres pilars del sistema de protecció civil a Catalunya, tal i com preveu en ambdós casos la legislació catalana de protecció civil.
 
Cal recordar que el nombre d’associacions de voluntaris de protecció civil legalment registrades s’ha incrementat en un 54% en els últims dos anys passant de 59 al febrer de 2013 a 91 en aquests moments, i que el nombre de voluntaris de protecció civil d’aquestes associacions ja ha superat el miler.
 
 
A la reunió hi han assistit, a més del secretari general del Departament d’Interior, Josep Martínez, el director general de Protecció Civil, Jordi Aurich, el director general de Prevenció Extinció d’Incendis i Salvaments, Ramon Parés, el director general de la Policia, Albert Batlle, la directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Núria Aymerich, la directora de la Direcció General de Qualitat Ambiental, el director general de la Direcció general d’Atenció Ciutadana i Difusió, Ignasi Genovés, el director  general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, Pere Palacín, el director dels serveis territorials d’Interior a Girona, Albert Ballesta, i tècnics i comandaments de Protecció Civil de la Generalitat, Bombers de la Generalitat, Cos d’Agents Rurals, Bombers de Barcelona, Servei Meteorològic de Catalunya, Agència Catalana de l’Aigua, Associació Catalana de Municipis i de la Delegación del Gobierno estatal.

1  

Imatges

Foto Comissió Proteccio Civil

Foto Comissió Proteccio Civil 2577